Předání pokoje

Předání pokoje

Ubytovaný je povinen osobně odevzdat ubytovateli pokoj vyklizený a řádně uklizený (v rozsahu

měsíčního úklidu), ve stavu, v jakém jej ubytovaný převzal, s přihlédnutím k obvyklému

opotřebení. Při odevzdání pokoje, popř. při jeho vyklizení ubytovatelem, bude do "Záznamu o

převzetí pokoje" zapsán popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovatelem zpět přebírán.

Další informace naleznete na přiloženém odkazu.

Všeobecné ubytovací podmínky

Kolej Otava, Vltava Praha 4 Jižní město


Kolej Budeč, Praha 2Poslední změna: 30. září 2015 14:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

116 43 Praha 1

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám