• Aktuality

Aktuality

25. listopadu 2020

Vláda nově omezila provoz vysokých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu,

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.


Koleje

Vláda ve vztahu k ubytování studentů na kolejích stanovila, že se nadále i po 25.11.2020 zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nově je upraveno, že výjimka se uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen a), b), c) nebo d).

Na základě takto nově stanovené výjimky bude umožněno, aby od 25.11.2020 studenti buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o znovu nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Pokud student požádá o znovu nastěhování nejpozději do 30.11.2020, bude mu kolejné v plné výši účtováno až od 1.12.2020, a to bez ohledu na to, že k faktickému „odpečetění“ pokoje došlo i před tímto datem.


vedení KaM UK

25. 11. 2020

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám