Prázdninové ubytování

Prázdninové ubytováníFormulář žádosti o prázdninové ubytování

Katalog ubytovacích zařízení

Zásady prázdninového ubytování v létě

Prázdninové ubytování

1. Doba trvání prázdninového ubytování je stanovena v Harmonogramu. Žádosti o prázdninové

ubytování jsou přijímány dle Harmonogramu a dále průběžně po celou dobu prázdninového

ubytování s tím, že jsou tyto žádosti vyřizovány na základě aktuální volné kapacity.

V případě, že požadavky překročí kapacitní požadavky dané koleje, budou žadatelům

doporučeny jiné volné kapacity.

2. Žádost o prázdninové ubytování je možné podávat přes Portál nebo v ubytovací kanceláři

příslušné koleje. Takovouto žádost lze doručit osobně, doporučeným dopisem nebo

elektronicky emailem. Úřední hodiny, ve kterých je možno žádosti osobně odevzdávat, budou

zveřejněny na vývěsní desce každé koleje a na webu KaM. Jestliže žadatel není ubytován ve

stejné koleji, v níž žádá o ubytování, podává v ubytovací kanceláři žádost podle ubytovací

oblasti.

Celý text najdete v přiloženém Opatření ředitele

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

Poslední změna: 23. listopad 2017 14:35 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám