Info k volné kapacitě


Přehled on-line volné studentské kapacity v kolejích UK

http://www.is.cuni.cz/koleje/kapacitaPostup pro vyřizování žádostí studentů o ubytování v kolejích:

1. Formulář „Žádost o ubytování v kolejích UK pro akademický rok 2009/2010“ je k dispozici na internetových stránkách Kolejí a menz.

www.kam.cuni.cz/KAM-16.html

2. Vyplněná žádost může být doručena:

- osobně do ubytovací kanceláře příslušné koleje, pouze v úředních hodinách

- e-mailem na adresu ubytovací kanceláře příslušné koleje

- faxem na ubytovací kancelář příslušné koleje

- poštou na adresu příslušné koleje. 

3. Žádost musí obsahovat:

- příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště žadatele

- ID studenta nebo celé rodné číslo

- kontaktní e-mail a telefon.

4. Ubytovací kanceláře jednotlivých kolejí budou v úředních hodinách nejprve vyřizovat žádosti studentů podané osobně. Po skončení úředních hodin budou poté vyřizovat žádosti podané e-mailem, faxem a poštou.

5. V souladu s ust. Čl. 12 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2009 se doporučuje podání žádosti o ubytování pouze u jedné ubytovací kanceláře koleje. V případě podání žádosti na více kolejích, bude při nenastoupení do koleje aplikován stornopoplatek 450,- Kč (podle Opatření rektora č. 15/2009), a to i v případě, že záloha byla složena na více kolejích UK.

6. Pro okamžité vyřízení žádosti se doporučuje složení zálohy na ubytování ve výši 1.800,- Kč v hotovosti již při podání žádosti v ubytovací kanceláři vybrané koleje, jinak je nutné zaplatit zálohu na ubytování nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti (při  kladném vyřízení). Pokud nebude záloha zaúčtována, rezervace se automaticky v systému Mefisto zruší. 

7. Žádost o ubytování mohou podat i osoby pověřené plnou mocí žadatele (nemusí být ověřena notářem), ale musí při podání žádosti uhradit zálohu na ubytování 1.800,- Kč v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje.

8. Pokud Koleje a menzy nezašlou žadateli o ubytování v koleji do 10 dnů kladné vyrozumění nebylo možné žádosti vyhovět z kapacitních důvodů.

Katalog ubytovacích zařízení UK

Související opatření:

Opatření rektora č.13/2009 (.rtf)

Opatření rektora č.13/2009 (.pdf)

Řád vysokoškolské koleje UK v Praze (rtf.)

Řád vysokoškolské koleje UK v Praze (.pdf)

Vyhrazené ubytovací kapacity pro studenty UK pro rok 2009/10 (.pdf)Poslední změna: 24. červen 2015 02:39 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám