Organizační řád

  Univerzita Karlova v Praze

  Organizační řád

  Kolejí a menz

  Čl. 1

  Úvodní ustanovení

  1. Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze (dále též jen „KaM“) jsou dle § 22 odst. 1 písm. c)

  zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a čl. 4 přílohy č. 2 Statutu Univerzity

  Karlovy v Praze (dále jen „Statut“ a „univerzita“) další součástí univerzity – účelovým

  zařízením.

  2. KaM se ve své činnosti řídí Statutem, Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

  Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Řád služeb“), dalšími vnitřními předpisy univerzity

  a tímto organizačním řádem.

  3. V právních vztazích se užívá název: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy.

  4. Sídlo KaM je Praha 1, Voršilská 1, PSČ 116 43.


  Celé znění organizačního řádu naleznete v přiloženém dokumentu

  Organizační řád KAM Univerzita Karlova v Praze


  Poslední změna: 23. říjen 2015 09:51 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova v Praze

  Koleje a menzy

  Voršilská 1

  116 43 Praha 1

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám