Bydlím na koleji

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK v Praze je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 1.800,-Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK. Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové)

19 – 3093939319/ 0800

Postup při platbě dlouhodobé zálohy za ubytování a v akademickém roce 2017/2018Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze platné pro akademický rok 2016/2017

Na základě Opatření ředitele č. 14 /2016 Vzory dokumentů „Smlouva o ubytování ve

vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze“ (dále jen Smlouva) včetně přílohy „Všeobecné

ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze (dále jen „VUP“) pro akademický rok 2016/2017, jsou

stanoveny následující typy hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích UK.

1. Příkaz k úhradě – tj. jednorázový převod nebo trvalý příkaz.

2. Inkasní platba – platbu inkasem je možno zřídit v jakémkoliv bankovním ústavu v České

republice – nejvhodnější, nejrychlejší způsob úhrady pro ubytované.

Inkasní platby ze zahraničních účtů nerealizujeme.

3.  Platební terminál – platba platební kartou přímo v ubytovací kanceláři koleje

4.  Platba online na portálu CRPP https://rehos.cuni.cz/

Více informací naleznete na

https://rehos.cuni.cz/help/CRPP-Platby-online.pdf

5.  Platba složenkou typu A České pošty – prodleva v připsání platby na podúčet studenta je delší a proto je nutné odeslat peníze s předstihem několika pracovních dnů, nejméně vhodné.

V akademickém roce 2016/2017 bude platbu za ubytování v hotovosti přijímat ubytovací

kancelář koleje pouze výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele, zejména u

studentů s průkazem ZTP či ZTP-TP. Dále v případech úhrady dluhu za ubytování a při

ukončení ubytování v koleji. Platby v hotovosti bude ubytovací kancelář koleje přijímat v

úředních hodinách.

Celé znění je v přiloženém dokumentu


Poslední změna: 19. duben 2017 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

116 43 Praha 1

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám