Opatření ředitele 2017

Opatření ředitele č. 1/2017-k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2017.


Příloha č. 1-řady dokladů pro rok 2017.


Příloha č. 2-číselník účetních dokladů pro rok 2017.


Opatření ředitele č. 2/2017- Prázdninový provoz menz Univerzity Karlovy pro rok 2017.


Opatření ředitele č. 3/2017- Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2017/2018.


Opatření ředitele č.4/207- Stanovení standardních cen pro ubytovnání v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 14. 9. 2017.


Opatření ředitele č.5/2017- Upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2017/2018 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Opatření ředitele č.6/2017- Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupin osob, účinný od 19. 9. 2017.


Opatření ředitele č.7/2017- Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Unvierzity Karlovy, platný od 15.5 2017

Dodatek č. 1 k OŘ č.7/2017-Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 15. 5. 2017.


Příloha č.1-ceník


Opatření ředitele č. 8/2017- K jednotnému vedení pokladní činnosti v Kolejích a menzách UK.


Opatření ředitele č.9/2017 - Vzory smluv pro ubytovaní ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.


Příloha č.1- vzory smluv o ubytování 2017.


Příloha č.2-vzory smluv manželská kolej 2017.


Dodatek č.1-převzetí pokoje+zàznam.


Smlouva o ubytování:Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích Univerzity Karlovy 2017.


Poslední změna: 27. červenec 2017 14:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

116 43 Praha 1

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám