Organizační řád

  Univerzita Karlova

  Organizační řád Kolejí a menz


  Čl. 1

  Úvodní ustanovení

  1. Koleje a menzy Univerzity Karlovy (dále též jen „KaM“) jsou dle § 22 odst. 1 písm. d)

  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a přílohy č.1 Statutu Univerzity

  Karlovy čl.4 (dále jen „Statut“ a „univerzita“) další součástí univerzity – účelovým

  zařízením.

  2. KaM se ve své činnosti řídí Statutem, Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

  Univerzity Karlovy (dále jen „Řád služeb“), dalšími vnitřními předpisy univerzity

  a tímto organizačním řádem.

  3. V právních vztazích se užívá název: Univerzita Karlova, Koleje a menzy.

  4. Sídlo KaM je Praha 6, Zvoníčkova 5, PSČ 162 08.


  Celé znění organizačního řádu naleznete v přiloženém dokumentu

  Organizační řád KAM Univerzita Karlova


  Poslední změna: 21. listopad 2023 07:52 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakt

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám