• Úřední deska
  • Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK

Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK

Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, jako jejím vnitřním předpisu:

Celé znění v přiloženém dokumentu

Řád pro poskytování služeb Univerzity Karlovy


Poslední změna: 14. únor 2018 06:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám