Oznámení o možnosti převzít písemnost

Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na adrese: Kolej Hvězda, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6, budova č.3, 4.patro, podatelna, v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.


vyvěšení 14. 6. 2024

UKKaM 234958/2024 - 4 Jan Král

vyvěšení 10. 6. 2024

UKKaM/295541/2024-2 Feixová Kateřina
Archiv oznámení


Poslední změna: 14. červen 2024 09:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám