Podpora v mimořádných událostech

Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích na kolejích UK.


Ubytovaný může v případě zájmu o pomoc kontaktovat vedení kolejí UK prostřednictvím emailové adresy:

koleje.emergency@cuni.cz


V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat složky Integrovaného záchraného systému ČR prostřednictvím telefonní linky 112. Více informací naleznete zde


V případě potřeby psychologické pomoci při řešení dalších situací, které nespadají mezi mimořádné události

a krizové situace, lze využít poradenských služeb IPSC UK. Více informací naleznete zde


Poslední změna: 15. březen 2020 14:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám