• Úřední deska

Úřední deska

Koleje a menzy vedou elektronickou Úřední desku, na které jsou zveřejňovány vybrané dokumenty v souladu s Čl. 9 odst. 1 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy, jakož i další důležité informace týkající se činnosti Kolejí a menz.


V této sekci naleznete důležitá sdělení, organizační řád Kolejí a menz, směrnice a opatření ředitele. Jsou zde důležitá sdělení a informace určené především studentům.


Dále jsou zde zápisy ze zasedání kolejních rad, výroční zprávy o hospodaření Kolejí a menz, plán investicí a s tím související přehled investičních a neinvestičních akcí, různá sdělení, veřejné informace, či dokumenty.


Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na adrese: Kolej Hvězda, Zvoníčkova 5, 169 00 Praha 6, budova č.3, 4.patro podatelna v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.


Poslední změna: 4. prosinec 2023 10:17 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám