• Koleje
  • Důležité informace

Důležité informace

Důležité informace pro ubytování na kolejích


Zásady ubytování v kolejí Univerzity Karlovy 2024/2025


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy


Harmonogram ubytování na kolejích pro rok 2024/2025


Zúčtování dlouhodobé zálohy Opatření ředitele 11/2024

upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2024/2025 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.Postup při platbě dlouhodobé zálohy 2024/2025

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 2.100,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK.

Věnujte pozornost správnému VS (variabilní symbol) při úhradě dlohodobé zálohy. Specifický symbol platby je 2024


Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové) :

19 – 3093939319/ 0800


Rezervace ubytování probíhá online zde Rezervace ubytování


Výpověď smlouvy o ubytování


Žádost o prázdninové ubytování na kolejích


Žádost O PŘIDĚLENÍ ABSOLUTNÍHO KRITÉRIA OD DĚKANA FAKULTY


Všeobecné ubytovací podmínky platné od 12.9.2024


Všeobecné ubytovací podmínky


Ubytovací řád


Samoúklid studentského pokoje


Poslední změna: 22. duben 2024 13:17 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám