• Koleje
  • Důležité informace

Důležité informace

Důležité informace pro ubytování na kolejích


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy


Harmonogram ubytování na kolejích pro rok 2022/2023


Zúčtování dlouhodobé zálohy Opatření ředitele 5/2022

upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2022/2023 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Postup při platbě dlouhodobé zálohy 2022/2023

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 2.100,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK.

Věnujte pozornost správnému VS (variabilní symbol) při úhradě dlohodobé zálohy.

SS pro rok 2022/2023 je číslo 2022


Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové) :

19 – 3093939319/ 0800


Postup při platbě kolejného v roce 2022/2023


Rezervace ubytování v roce 2022/2023 probíhá online zde Rezervace ubytování


Výpověď Smlouvy o ubytování pro akademický rok 2022/2023


Žádost o prázdninové ubytování na kolejích


Žádost O PŘIDĚLENÍ ABSOLUTNÍHO KRITÉRIA OD DĚKANA FAKULTY


Všeobecné ubytovací podmínky


Ubytovací řád


Samoúklid studentského pokoje


Poslední změna: 27. listopad 2023 09:26 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám