Rada KAM

Kontakt na Radu Kolejí a menz

E-mail:Rada KAM UK je dozorčí orgán KAM UK podle čl. 6 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Nevyřizuje žádosti o ubytování a ani neposkytuje informace týkající se ubytování. Za přidělování lůžek zodpovídají kolejní rady.

Seznam kolejních rad


Jednání Rady KaM UK


Řádné jednání Rady KaM UK se uskuteční dne 19. června 2024 od 16:00 v Kavárně u Rotlevů.


Členové Rady KaM

Předseda Rady KaM UK

Ing. Milan Skrbek

člen Rady KaM


Místopředseda Rady KaM UK

Mgr. Michael Glogr

člen Rady KaM


Členové Rady KaM UK:

Mgr. David Hurný

člen Rady KaM


Bc. Matúš Maďar

člen Rady KaM


Mgr. Nikoleta Anderlová

člen Rady KaM


Jakub Gogela

člen Rady KaM


Radovan Štencel

člen Rady KaM


Jednací řád

Tento jednací řád Rady byl schválen Radou dne 5. dubna 2017. Tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Jednací řád Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy ze dne 5.dubna 2017


Poslední změna: 20. květen 2024 12:49 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám