Rada KAM

Kontakt na Radu Kolejí a menz

E-mail:


Termín příští Rady KaM: 2.6.2022 – od 15 hod v Malé zasedačceRada KAM UK je dozorčí orgán KAM UK podle čl. 6 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Nevyřizuje žádosti o ubytování a ani neposkytuje informace týkající se ubytování. Za přidělování lůžek zodpovídají kolejní rady.

Seznam kolejních rad

Členové Rady KaM

ThDr. Pavel Helan

člen Rady KaM


Mgr. David Hurný

člen Rady KaM


Mgr. Michael Glogr

člen Rady KaM


Ing. Petra Wehrenberg

člen Rady KaM


Kateřina Junáková

člen Rady KaM


Nikoleta Anderlová

člen Rady KaMJednací řád

Tento jednací řád Rady byl schválen Radou dne 5. dubna 2017. Tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Jednací řád Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy ze dne 5.dubna 2017


Poslední změna: 19. duben 2022 13:23 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám