Rada KAM

Kontakt na Radu Kolejí a menz

E-mail:


Řádné zasedání RKaM UK se uskuteční dne 16.12. 2021 od 17.00 formou online porady.Rada KAM UK je dozorčí orgán KAM UK podle čl. 6 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Nevyřizuje žádosti o ubytování a ani neposkytuje informace týkající se ubytování. Za přidělování lůžek zodpovídají kolejní rady.

Seznam kolejních rad

Členové Rady KaM

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

člen Rady KaM


PhDr. David Emler, Ph.D.

předseda Rady KaM


MUDr. Josef Štorm

místopředseda Rady KaM


Bc. Miroslav Čermák

člen Rady KaM


Mgr. Vít Jurásek

člen Rady KaM


Mgr. Tomáš Ryza

člen Rady KaMJednací řád

Tento jednací řád Rady byl schválen Radou dne 5. dubna 2017. Tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Jednací řád Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy ze dne 5.dubna 2017


Poslední změna: 10. prosinec 2021 13:57 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám