Bydlím na koleji

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 1.800,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK

Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové) :

19 – 3093939319/ 0800

Postup platby zálohy 2020/2021

Postup platby dlouhodobé zálohy pro rok 2021/2022


Pokyny ke způsobu hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity

Karlovy v Praze platné pro akademický rok 2020/2021

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny ubytování v kolejích - tj. kolejného


Pokyny ke způsobu hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity

Karlovy v Praze platné pro akademický rok 2021/2022

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny ubytování v kolejích - tj. kolejného pro rok 2021/2022


Poslední změna: 24. únor 2023 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám