Bydlím na koleji

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 1.800,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK

Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové) :

19 – 3093939319/ 0800

Postup platby zálohy 2020/2021


Pokyny ke způsobu hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity

Karlovy v Praze platné pro akademický rok 2020/2021

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny ubytování v kolejích - tj. kolejného


Pokyny ke způsobu hrazení kolejného v akademickém roce 2019/2020

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity

Na základě Opatření ředitele č.8 /2018 Vzory dokumentů „Smlouva o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze“ (dále jen Smlouva) včetně přílohy „Všeobecné

ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze (dále jen „VUP“) pro akademický rok 2019/2020,

jsou stanoveny následující způsoby hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích UK.


1. Příkaz k úhradě – tj. jednorázový převod nebo trvalý příkaz.

2. Inkasní platba – platbu inkasem je možno zřídit v jakémkoliv bankovním ústavu v České republice – nejvhodnější, nejrychlejší způsob úhrady pro ubytované.

Inkasní platby ze zahraničních účtů nerealizujeme.

3. Platební terminál – platba platební kartou přímo v ubytovací kanceláři koleje

4. Platba online na portálu CRPP https://rehos.cuni.cz/

Více informací naleznete na https://rehos.cuni.cz/help/CRPP-Platby-online.pdf

5. Platba složenkou typu A České pošty

Poslední změna: 21. červenec 2020 13:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám