Bydlím na koleji

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK v Praze je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 1.800,-Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK. Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové)

19 – 3093939319/ 0800

Postup platby zálohy 2017/2018


Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny za ubytování v kolejích Univerzity Karlovy platné pro akademický rok 2017/2018

1. Příkaz k úhradě – tj. jednorázový převod nebo trvalý příkaz.

2. Inkasní platba – platbu inkasem je možno zřídit v jakémkoliv bankovním ústavu v České republice – nejvhodnější, nejrychlejší způsob úhrady pro ubytované.

Inkasní platby ze zahraničních účtů nerealizujeme.

3.  Platební terminál – platba platební kartou přímo v ubytovací kanceláři koleje

4.  Platba online na portálu CRPP https://rehos.cuni.cz/

Více informací naleznete na https://rehos.cuni.cz/help/CRPP-Platby-online.pdf

5.  Platba složenkou typu A České pošty

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.


Poslední změna: 8. září 2017 08:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám