• Koleje
  • Důležité sdělení pro ubytované studenty

Důležité sdělení pro ubytované studenty

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně:


Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty. Rozhodnuto bylo následovné:


1.) Student ubytovaný na kolejích KaM UK může od 20. 3. 2020 okamžitě vypovědět Smlouvu o ubytování bez penále nejpozději však do 31. 3. 2020. U ubytovaných, kteří se rozhodnou okamžitě Smlouvu o ubytování ukončit, nebude KaM UK garantovat lůžko/ubytování v případě zahájení akademického roku, obnovy školního roku 2019/2020 nebo při rezervacích pro rok 2020/2021. Ukončení Smlouvy o ubytování znamená řádné ukončení ubytování dle platných ubytovacích předpisů.


2.) Student ubytovaný na koleji nebo pobývající mimo kolej, může fyzicky opustit ubytovací kapacitu/kolej nejpozději do 31. 3. 2020 s tím, že na pokoji může zanechat své osobní věci. Při opuštění koleje zanechá klíče v ubytovací kanceláři/v případě nemožnosti vrácení klíče z důvodu pobytu mimo místa koleje nebo v zahraničí, bude pokoj zapečetěn. V průběhu tohoto období bude KaM účtovat cca 15% ceny kolejného až do opětovného nastěhování na kolej. V tomto období nemůže student vstupovat do prostor koleje a opuštěné ubytovací kapacity. Vstup do pokoje bude považován za obzvláště závažné porušení etických předpisů a nařízení KaM. V případě porušení tohoto opatření, bude se studentem okamžitě ukončena Smlouva o ubytování. Student bude zařazen na Black List a jeho žádosti o ubytování na kolejích KaM UK bude automaticky zamítnuto.


3.) Studenti, kteří zůstávají ubytováni v kolejích UK, hradí plnou cenu tj. standardní cenu ubytování dle platných ubytovacích podmínek.


4.) Tyto podmínky vypovězení Smlouvy o ubytování (bod 1) nelze uplatnit zpětně. Dále se jejich uplatnění nevztahuje na ty studenty, kteří mohou penalizaci za předčasné ukončení ubytování na koleji nechat proplatit jinou formou (např. vyšší moc u některých zahraničních studentů pobírajících stipendium – např. Erasmus+, kde je toto ošetřeno, nebo pojištění).


Důrazné sdělení a žádost: v případě, že jste si vybrali variantu 2 NEJEZDĚTE NA KOLEJ! V případě, že budete na koleji přistiženi, budeme to považovat za porušení stanovených pravidel.


Celé znění textu naleznete zde


Poslední změna: 26. březen 2020 13:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám