Harmonogram ubytování

Harmonogram ubytování na kolejích Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021.

plné znění harmonogramu naleznete zde


Prodlužování stávajícího ubytování a rezervace ubytování na rok 2020/2021 pro stávající ubytované od 14.5.2020 - v tomto termínu je možné zarezervovat ubytování jenom v případě, že již na kolejích bydlíte, případě do volné kapacity kolejí - doporučujeme žadatelům o studium na UK rezervovat ubytování až od 1.6.2020, v tomto termínu je pro ně vyhrazené dostatečné množství volných lůžek.


Rezervace ubytování pro studenty Univerzity Karlovy a žadatele na Univerzitě Karlově od 1.6.2020 - tj. rezervace ubytování pro uchazeče o studium na UK - pro studenty se v tomto termínu zobrazí volná kapacita všech kolejí UK. Volných lůžek pro žadatele o studium na UK bude dostatek, tak aby byl uspokojen každý žadatel o ubytování.


Rezervace ubytování pro studenty jiných vysokých škol od 15. 7. 2020


Zahájení podávaní žádosti pro zahraniční studenty s vízovou povinností – studijní oddělení (rezervace centrálnímu rezervačnímu oddělení KaM) do vyhrazené ubytovací kapacity od 14.5.2020


Zahájení činnosti hodnotícího systému (dále „HS“), zahájení podávaní elektronických žádostí od 10. 6. 2020
Poslední změna: 28. duben 2020 08:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám