Rezervace ubytování pro rok 2021/2022

Portál pro rezervace ubytování pro akademický rok 2021/2022 bude dle platného harmonogramu ubytování pro rok 2021/2022 od 12. 5. 2021 pro prodloužení ubytování stávajícího ubytování, nebo možnost rezervovat lůžek ve volné kapacitě. Harmonogram ubytování naleznete zde


Studenti, kteří mají aktivní rezervaci ubytování pro rok 2020/2021 (k ubytování nenastoupili):


1.) student může žádat o rezervaci v systému od 12. 5. 2021 do volné kapacity kolejí. Ubytovaný student UK, který má ubytování na dobu akad. roku, nebo si v termínu podle Harmonogramu prodloužil ubytování do konce akad. roku, může žádat o ubytování na příští akad. rok nebo na dobu studia. Žádost o prázdninové ubytování podává v ubytovací kanceláři dané koleje v termínu podle Harmonogramu nebo přímo v systému REOHOS. Takovému žadateli bude vždy do dne 30. 5. 2021 roku, ve kterém je ubytován, garantována nabídka stejné ubytovací kapacity, ve které je v daném akad. roce ubytován.


2.) student může žádat o rezervaci v systému od 1.6.2021, kdy je pro studenty Univerzity Karlovy a žadatele o studium na Univerzitě Karlově vyčleněna dostatečná ubytovací kapacita.


3.) žadatel o ubytování (student), kteří si vytvoří rezervaci na příští rok 2021/2022 a k ubytování vzhledem k vládním opatřením nenastoupil v roce 2020/2021 nemusí opět hradit dlouhodobu zálohu. Dlouhodobá záloha z nezrealizovaných rezervací roku 2020/2021 bude automaticky přeúčtována na nové rezervace pro rok 2021/2022 v plné výši.


Studenti s tzv. "zapečetěným" pokojem jsou považovány v systému za studenty s aktivní ubytovací smlouvou a proto můžou o ubytování žádat již od 12. 5. 2021


Portál pro rezervaci nových žadatelů o ubytování tj. žadatelů o studium na Univerzitě Karlově nebo studentů Univerzity Karlovy započne od 1.6.2021 od 0.00hod.


Portál pro rezervaci ubytování naleznete zde


Poslední změna: 10. květen 2021 12:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám