Postup při platbě dlouhdobé zálohy

POSTUP PŘI PLATBĚ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY 2.100,- Kč

ZA UBYTOVÁNÍ V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023 - specifický symbol pro platbu je: 2022


Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 2.100,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK.


Číslo bankovního účtu pro platby z bankovních ústavů na území České republiky je shodné pro všechny ubytovací oblasti (Praha, Plzeň a Hradec Králové) :


19 – 3093939319/ 0800Platba zálohy


Úhradu zálohy 2.100,- Kč doporučujeme provést jednorázovým převodem na výše uvedené číslo bankovního účtu.


Jako variabilní symbol platby bude použito vždy:


1) Variabilní symbol uvedený na Smlouvě o ubytování,

nebo

2) ID studenta UK (8místné číslo uvedené na kartě/průkazu studenta pod fotografií)


Důležité upozornění - jako specifický symbol uveďte 2022. Uvedení symbolu 2022 je důležité pro potvrzení rezervace přiděleného lůžka, bez tohoto symbolu bude platba brána automatickým systémem jako běžná platba v případě aktuálního dlouhodobého ubytování v akademickém roce 2021/2022 - opce zůstane nepotvrzená a bude automaticky zrušena.

Konstantní symbol není nutné uvádět.


Připsání zaúčtované zálohy 2.100,- Kč a potvrzení o rezervaci ubytování v kolejích UK bude žadateli sděleno elektronicky na jeho e-mail po zaúčtování správně označené platby.


Připsání uhrazené zálohy 2.100,- Kč je možné také kdykoliv ověřit náhledem v „Aplikaci pro přístup studentů UK k informacím o jejich ubytování v kolejích“.

Přístup do aplikace pro studenty: https://rehos.cuni.cz v sekci „Stávající ubytování a žádosti“.Úhradu zálohy lze dále provést –

a) Úhradou prostřednictvím platební karty osobně v ubytovací kanceláři příslušné koleje.


b) Vložením hotovosti ve prospěch Kolejí a menz v jakékoliv pobočce České spořitelny na území České republiky nebo převodem na účet z jakékoliv banky na území České republiky, jako variabilní symbol vždy uveďte variabilní symbol uveden na Smlouvě o ubytování nebo ID studenta UK – nejvhodnější, nejrychlejší pro žadatele o ubytování prostřednictvím Portálu.


c) Složenkou České pošty na účet Kolejí a menz, nutné uvést vždy variabilní a specifický symbol.


d) Převodem z účtu vedeného v zahraničí - do zprávy pro příjemce platby uveďte vždy celé jméno, variabilní symbol ze Smlouvy o ubytování nebo ID studenta UK, případně datum narození žadatele, bez tohoto údaje zůstane platba neidentifikovatelná, tedy nezaúčtovaná, a rezervace bude zrušena.Vzniklé náklady spojené s připsáním takové platby budou zúčtovány ze strany Kolejí a menz na vrub ubytovaného (cca až 25,- Kč) pokud je neuhradí plátce sám.Platba za zahraničního účtu:

IBAN: CZ22 0800 0000 1930 9393 9319

SWIFT(BIC): GIBACZPX


Jméno a název majitele účtu:

Univerzita Karlova

Koleje a menzy

Zvoníčkova 1927/5

Kolej Hvězda, blok A3

162 08 Praha 6


Název a adresa banky:

Česká spořitelna, a.s.

Veřejný a neziskový sektor

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4


Webová aplikace pro přístup studentů k informacím o jejich ubytování v kolejích UK je k dispozici každému ubytovanému studentovi prostřednictvím sítě Internet -


https://rehos.cuni.cz v sekci „Stávající ubytování a žádosti“.
Poslední změna: 5. květen 2022 08:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám