• Kalendář

Kalendář


Koleje a menzy vycházejí vstříc všem studentům veřejných vysokých škol v České republice a vydávají nový standardní ceník ubytování platný od 14.9.2017

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

Pro soukromé vysoké školy v České republice platí zvýhodněný ceník:

Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2017

Ceník pro vyhrazenou skupinu osobl

Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí:

a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu

nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,

b) absolvent UK a jiné VŠ v době do pěti let od úspěšného dokončení studia, po předložení

dokladu o absolvování studia, který je ubytován mimo manželskou kolej,

c) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do dvou let od úspěšného dokončení

studia, po předložení dokladu o absolvování studia,

d) nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu

nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,

e) účastník CŽV UK na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o

účasti CŽV UK,

f) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po

předložení dokladu o studiu a uchazeč přijatý ke studiu soukromé vysoké škole v prezenční či

kombinované formě studia v českém jazyce po předložení potvrzení o přijetí,

g) student programů Erasmus/Sokrates soukromých vysokých škol na základě písemné

objednávky Evropské kanceláře příslušné soukromé vysoké školy,

h) student střední školy a vyšší odborné školy; student střední školy může být v koleji UK

ubytován jenom s podmínkou, že dovršil 18. rok věku života a k žádosti předloží platné

potvrzení o studiu.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám