Opatření ředitele 2024

Opatření ředitele č. 1/2024 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2024

Příloha č. 1 Řady dokladů v EIS JASU

Příloha č. 2 Číselník ÚD dle řady dokladů


Opatření ředitele č. 2/2024 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 3. 2024


Opatření ředitele č. 3/2024 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob – letní škola, účinný od 1. 3. 2024


Opatření ředitele č. 4/2024 - Ceník cen za hostinské ubytování v kolejích UK, platný od 1. 3. 2024

Příloha č. 1 Ceník


Opatření ředitele č. 5/2024 - Číselný seznam středisek Kolejí a menz Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 6/2024 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 7/2024 - Pravidla poskytování a čerpání dnů osobního volna a rozvoje v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 8/2024 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2024/2025


Opatření ředitele č. 9/2024 - Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 10/2024 - Smlouva o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy


Příloha č. 1 - vzor smlouvy o ubytování


Příloha č. 2 - vzor smlouvy o ubytování manželská kolej


Příloha č. 3 - vzor dodatek ke smlouvě převzetí pokoje a záznam


Příloha č. 4 - Smlouva o ubytování část Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 11/2024 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2024/2025 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 12/2024 - Prázdninový provoz menz, kaváren a bufetů


Poslední změna: 18. duben 2024 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám