Pravidla karantény na kolejích

Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání dle MZČR zde


Opatření k zamezení nákazy koronavirem (COVID-19) a pravidla karantény na kolejích Univerzity Karlovy


V návaznosti na šíření nového viru COVID-19, usnesení a rozhodnutí vlády ČR a opatření ministerstva zdravotnictví vydávám toto opatření.


I. Zvýšená hygienická opatření na kolejích KaM UK

Z důvodu zamezení rozšíření nákazy na kolejích KaM UK jsou přijata na kolejích KaM UK následující zvýšená hygienická opatření:

a) společné prostory kolejí budou v souladu s úklidovými standardy uklízeny s použitím virucidních desinfekčních prostředků, zejména však (vstupní haly, výtahy, schodiště, společné kuchyně, společné sociální zařízení). Zejména se zvýší četnost úklidu ploch desinfekčním prostředkem a to zejména u ploch jako jsou kliky, madla u schodišť, výtahy apod.

b) dle možností a dostupnosti budou u vstupu do kolejí umístěny stojany s desinfekčním prostředkem na ruce,

c) všechny osoby ubytované na kolejích KaM UK pohybující se ve společných prostorách kolejí budou nosit ochrannou roušku zakrývající nos a ústa a dále dodržovat zvýšenou hygienu zejména hygienu rukou. Dále budou dodržovat fyzickou vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 metry,

d) osoby ubytované na kolejích KaM UK, se nebudou shlukovat ve společných prostorách kolejí (např. společné kuchyňky, chodby na patrech kolejí atd.) ani v pokojích ubytovaných studentů.


II. Povinná karanténa


1. Povinná karanténa pro osoby, které přijíždějí ze zasažených oblastí nebo pro osoby se symptomy nemoci:

a.) všechny osoby, které přijíždějí ze zemí zasažených nákazou COVID-19, tzn. ze zahraniční mimo území CŘ, mají nařízenou povinnou dvoutýdenní karanténu a za její porušení platí podle zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun. Tyto osoby musí povinně kontaktovat svého lékaře, a to telefonicky nebo písemně.

b.) dále ty osoby, které vykazují příznaky onemocnění COVID-19, i mírné (zvýšenou teplotu 37,5 stupňů, dýchací obtíže, suchý kašel, bolesti svalů, bolesti kloubů, migréna). Karanténa je povinná i když ubytovaný nebyl v oblasti s nákazou uvedených v bodu a.).


2. Osoby definované v bodě a) jsou povinny nahlásit svůj příjezd ubytovací kanceláři příslušné koleje minimálně 3 (tři) dny před příjezdem na kolej. Doporučuje se strávit povinnou karanténu:

a.) především ve svém bydlišti (tj. nikoliv na kolejích KaM UK),

b.) na kolejích KaM UK pouze v nezbytných a odůvodněných případech ve speciálně k tomu vyhrazených karanténních pokojích ve vybraných ubytovacích kapacitách.


3. Všechny osoby, které přijíždějí ze zahraniční nebo osoby, které jsou ubytovány na kolejích KaM UK i bez ohledu na to, jestli přišly do styku s nakaženou osobou, nebo osobou, která se vrátila z nakažených oblastí v zahraniční a projeví se u nich příznaky i mírné nákazy nemoci COVID-19, bezodkladně oznámí tuto skutečnost vedoucímu koleje telefonicky nebo na emailu emergency.koleje@cuni.cz. Ubytovaný si zabalí své osobní nejnutnější věci a vyčká dalších pokynů k přesunu do karantény. Ubytovaný neprodleně kontaktuje svého ošetřujícího lékaře nebo hygienickou stanici na lince 1212 nebo na telefonu +420 773 782 856 nebo +420 773 782 850.


4. Osoby umístěny do karantény jsou povinni tuto karanténu dodržovat po dobu 14 dní, případně do rozhodnutí jiných orgánů (hygienické stanice, lékaře). V případě rozhodnutí o předčasném ukončení karantény ubytovaného, musí ubytovaný tento dokument poskytnout v kopii vedoucí příslušné koleje KaM UK. Dále jsou tyto osoby povinni:


- neopouštět přidělený karanténní pokoj,

- nepohybovat se volně po společných prostorách kolejí,

- dodržovat zvýšená hygienická opatření, zejména hygienu čistých rukou,

- používat jednorázové papírové ručníky nebo utěrky,

- používat roušku, ústenku, nebo jiné zakrytí úst a nosu.


III. Doporučená karanténa

Osobám, kterým byla doporučena karanténa, ošetřujícím lékařem nebo hygienickou stanicí se bude přistupovat jako k osobám v povinné karanténě. tzn, jsou povinny nahlásit svůj příjezd minimálně 3 (tři) dny před svým plánovaným příjezdem na kolej ubytovací kanceláři. Osoba může karanténu, strávit:

a.) především ve svém bydlišti (tj. nikoli na koleji KaM UK),

b.) na kolejích KaM UK pouze v nezbytných a odůvodněných případech ve speciálně vyhrazené ubytovací karanténní kapacitě.

V případě, že budou takové osoby v době doporučené karantény ubytovány na koleji, jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá výše uvedená karanténní opatření, včetně přestěhování do vyhrazené ubytovací kapacity.IV. Karanténní pokoj ve vyhrazené kapacitě KaM UK

Na kolejích KaM UK jsou vyčleněny ubytovací kapacity pro osoby, které ze závažných důvodů nemůžou trávit karanténní dobu v domácím prostředí. Na karanténních pokojích ne nezbytné dodržovat všechna hygienická opatření.

U vyhrazené ubytovací kapacity – karanténní pokoj platí, že:

1. Na karanténních pokojích jsou osoby ubytované odděleně tj. v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením a kuchyňkou.

2. Dočasně ubytovaní v karanténních pokojích nehradí zvýšené kolejné za jinou ubytovací kapacitu.


V. Pravidla karantény na kolejích KaM UK


Na kolejích je nezbytně nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření, zejména hygienu čistých rukou. Osoby v karanténě při nutnosti styku s jinými osobami musí používat roušku, nepřibližovat se k osobám na vzdálenost menší než dva metry, zamezit fyzickým dotekům, používat dezinfekci. Osobám v karanténě je zakázán vstup do společných prostor koleje (např. studovna, menza, kuchyňka apod.) Osoby v karanténě nesmí chodit na návštěvy a žádné návštěvy nesmí přijímat. Osoby v karanténě jsou povinny sledovat svůj zdravotní stav, v případě zdravotních obtíží (symptomů onemocnění koronavirem – teplota 37,5 kašel, bolest kloubů, migréna, dušnost) nebo zhoršení zdravotního stavu musí neprodleně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně vedoucí koleje, ve které je ubytován. V případě akutních obtíží neprodleně kontaktuje linku 155.

Osoby v karanténě si s vedením koleje projednají možnost zajištění potřebných nákupů a stravování.

Osoby v karanténě, které musí opustit kolej (jenom pro případ testování viru v místě tomu určenému), musí vždy používat roušku, nebo jinou pokrývku nosu a úst, před opuštěním pokoje si musí pečlivě umýt ruce, nebo použít jednorázové gumové rukavice. Od ostatních osob musí dodržovat minimálně dva metry odstup.


Vypracoval: Mgr. Miroslava Hurdová

Rozdělovník: vedoucí kolejí


celé Opatření ředitele 8/2020 naleznete zdePoslední změna: 3. září 2020 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám