Akademický rok 2009/2010

  Od 14.8.2009 nabízíme ubytování všem studentům VŠ (VOŠ) na všech kolejích UK do volné ubytovací kapacity.


  Postup pro vyřizování žádostí studentů o ubytování v kolejích

  Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

  realizovaných po 14. 8. 2009 v rámci volné kapacity kolejí

  1. Datum 14. 8. 2009 bylo stanoveno k podávání žádostí o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze (dále UK) na základě volné kapacity kolejí určené pro studentské ubytování s ohledem na skutečnost, že před tímto datem není z provozních důvodů možné stanovit rozsah volné ubytovací kapacity. 

  2. Žádosti budou vyřizovat jednotlivé ubytovací kanceláře kolejí počínaje dnem 14. 8. 2009. Veškeré žádosti doručené před datem 14. 8. 2009 budou považovány za žádosti doručené dne 14. 8. 2009.  

  3. Formulář „Žádost o ubytování v kolejích UK pro akademický rok 2009/2010“ je k dispozici na internetových stránkách Kolejí a menz.

  www.kam.cuni.cz/KAM-16.html

  4. Vyplněná žádost může být doručena:

  - osobně do ubytovací kanceláře příslušné koleje, pouze v úředních hodinách

  - e-mailem na adresu ubytovací kanceláře příslušné koleje

  - faxem na ubytovací kancelář příslušné koleje

  - poštou na adresu příslušné koleje. 

  5. Žádost musí obsahovat:

  - příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště žadatele

  - ID studenta nebo celé rodné číslo

  - kontaktní e-mail a telefon.

  6. Ubytovací kanceláře jednotlivých kolejí budou v úředních hodinách nejprve vyřizovat žádosti studentů podané osobně. Po skončení úředních hodin budou poté vyřizovat žádosti podané e-mailem, faxem a poštou.

  7. Přehled volné kapacity v kolejích UK, podle kterého může být podána žádost, bude zveřejněn od 14. 8. 2009 na stránkách Kolejí a menz a bude denně aktualizován.

  http://www.is.cuni.cz/koleje/kapacita

  8. V souladu s ust. Čl. 12 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2009 se doporučuje podání žádosti o ubytování pouze u jedné ubytovací kanceláře koleje. V případě podání žádosti na více kolejích, bude při nenastoupení do koleje aplikován stornopoplatek 450,- Kč (podle Opatření rektora č. 15/2009), a to i v případě, že záloha byla složena na více kolejích UK.

  9. Pro okamžité vyřízení žádosti se doporučuje složení zálohy na ubytování ve výši 1.800,- Kč v hotovosti již při podání žádosti v ubytovací kanceláři vybrané koleje, jinak je nutné zaplatit zálohu na ubytování nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti (při  kladném vyřízení). Pokud nebude záloha zaúčtována, rezervace se automaticky v systému Mefisto zruší. 

  10. Žádost o ubytování mohou podat i osoby pověřené plnou mocí žadatele (nemusí být ověřena notářem), ale musí při podání žádosti uhradit zálohu na ubytování 1.800,- Kč v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje.

  11. Pokud Koleje a menzy nezašlou žadateli o ubytování v koleji do 10 dnů kladné vyrozumění nebylo možné žádosti vyhovět z kapacitních důvodů.

  Katalog ubytovacích zařízení UK

  Související opatření:

  Opatření rektora č.13/2009 (.rtf)

  Opatření rektora č.13/2009 (.pdf)

  Řád vysokoškolské koleje UK v Praze (rtf.)

  Řád vysokoškolské koleje UK v Praze (.pdf)

  Vyhrazené ubytovací kapacity pro studenty UK pro rok 2009/10 (.pdf)

  Poslední změna: 10. březen 2015 17:16 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám