Ceník za hostinské ubytování pro vyhrazenou skupinu osob


Nové znění ceníku po vyhrazenou skupinu osob:

Ceny ubytování pro vyhrazenou skupinu osob a manželské koleje, platné od 1.7.2023


Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí:


a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


b) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do 90 dnů od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia,


c) nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


d) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu,


e) absolvent UK v době do 60 dnů od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia,


f) účastník CŽV UK, na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o účasti CŽV UK – v případě, že je ubytovaný ve studentské kapacitě,

bez poskytování hotelových služeb. V opačném případě, se vztahuje na účastníka CŽV Opatření ředitele č. 8/2023
Poslední změna: 5. leden 2024 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám