Ceník za hostinské ubytování pro vyhrezenou skupinu


Nové znění cenníku po vyhrazenou skupinu osob platné od 1.2.2020

Ceny ubytování pro vyhrazenou skupinu osob platné od 1.2.2020


Ceny platné do 31.1.2020

Ceny ubytování pro vyhrazenou skupinu osob 2019/2020

Dodatek k platnému předpisu pro rok 2019/2020


Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí:


a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


b) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do dvou let od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia,


c) nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


d) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu,


c) účastník CŽV UK, na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o účasti CŽV UK – v případě, že je ubytovaný ve studentské kapacitě, bez poskytování hotelových služeb. V opačném případě, se vztahuje na účastníka CŽV Opatření ředitel č. 8/2019.


Poslední změna: 24. leden 2020 11:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám