Ceník za hostinské ubytování pro vyhrezenou skupinu 2017/2018

Ceník pro vyhrazenou skupinu 2017 /2018

Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2017

Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí:

a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


b) absolvent UK a jiné VŠ v době do pěti let od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia, který je ubytován mimo manželskou kolej,


c) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do dvou let od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia,


d)  nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


e) účastník CŽV UK na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o účasti CŽV UK,


f) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu a uchazeč přijatý ke studiu soukromé vysoké škole v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení potvrzení o přijetí,


g) student programů Erasmus/Sokrates soukromých vysokých škol na základě písemné objednávky Evropské kanceláře příslušné soukromé vysoké školy,


h) student střední školy a vyšší odborné školy; student střední školy může být v koleji UK ubytován jenom s podmínkou, že dovršil 18. rok věku života a k žádosti předloží platné potvrzení o studiu.
Poslední změna: 27. listopad 2017 09:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám