Ceník za hostinské ubytování pro vyhrezenou skupinu


Ceny ubytování pro vyhrazenou skupinu osob 2019/2020

Dodatek k platnému předpisu pro rok 2019/2020


Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí:


a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


b) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do dvou let od úspěšného dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia,


c) nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů,


d) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu,


c) účastník CŽV UK, na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o účasti CŽV UK – v případě, že je ubytovaný ve studentské kapacitě, bez poskytování hotelových služeb. V opačném případě, se vztahuje na účastníka CŽV Opatření ředitel č. 8/2019.


Poslední změna: 18. září 2019 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám