Místní poplatek z pobytu

Od 1. 1. 2020 je ubytovatel povinen hradit místní poplatek z pobytu, který se vztahuje na všechny pobyt kratší 60 dní. V minulosti byl student od placení poplatku osvobozen, co se novelou zákona změnilo. Poplatek z pobytu činí 21,-CZK za osobu a noc.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat                            

Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (dále jen „poplatník“).


Poskytovatel úplatného pobytu je povinen poplatek z pobytu ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést obci. Ve věci jedná poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), případně jeho zástupce na základě plné moci.


Účtované poplatky:

Praha Hl. město 21,-CZK/noc

Hradec Králové 15,-CZK/noc

Plzeň 21,-CZK/noc

Brandýs nad Labem/Stará Boleslav 21,-CZK/noc


Více informací naleznete zde:

Praha Hl. město zde

Hradec Králové zde

Plzeň zde

Brandýs nad Labem/Stará Boleslav zde
Poslední změna: 4. prosinec 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám