Důležité informace


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy platné od 2019/20


Harmonogram 2019/20


Harmonogram pro akademický rok 2020/2021


STANDARDNÍ CENY UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY, CENÍK PLATNÝ OD 1.2.2020


STANDARDNÍ CENY PRO STUDENTY 2019/20 - ceny platné do 31.1.2020


OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 9/2020

upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2020/2021 pro případ, že student nenastoupí k ubytování

nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Postup při platbě dlouhodobé zálohy 2020/2021

Pro potvrzení přiděleného místa v koleji UK je nutné složit na účet Kolejí a menz dlouhodobou zálohu ve výši 1.800,- Kč. V případě, že nebude tato dlouhodobá záloha uhrazena do 7 dnů po vytvoření opce, bude rezervace z ubytovacího systému stornována a místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování v kolejích UK.


Postup při platbě standardní ceny ubytování tj. kolejného v roce 2020/2021


Žádost o ubytování 2019/20

Žádost o prázdninové ubytování 2020

Žádost O PŘIDĚLENÍ ABSOLUTNÍHO KRITÉRIA OD DĚKANA FAKULTY


Všeobecné ubytovací podmínky 2018/2019


Ubytovací řádRezervace ubytování

Poslední změna: 21. červenec 2020 13:24 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám