Student

Student - kategorie osob, která je na kolejích ubytována za standarní cenu ubytování tj. kolejné

1. Za standardní cenu jsou ubytováváni

a) studenti UK nebo jiné veřejné nebo státní vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu (dále jen „studenti“),


b)uchazeči přijatí ke studiu na UK pro příští akad. rok v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení potvrzení o přijetí (dále jen „uchazeči“) do konce akad. roku, v němž žádost o ubytování podali,


c)samoplátci – studenti UK studující paralelní studijní program v cizím jazyce,


d)nestudující osobní asistenti nebo průvodci studenta, který je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, po předložení čestného prohlášení o ošetřování tohoto studenta ubytovaného podle písmena a) a kopie jeho průkazu ZTP či ZTP/P při ubytování ve stejné koleji,


e) stážisté na základě písemné objednávky fakulty nebo jiné součásti UK,


f) studenti programů Erasmus+ na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK a po zaplacení dlouhodobé zálohy obdobně podle čl. 6,


g) zaměstnanci UK po předložení platného zaměstnaneckého průkazu a


h) hosté fakulty nebo jiné součásti UK na základě její objednávky, pokud jsou ubytováni v souvislosti s nehospodářskou činností UK.


Ceník standardních cen ubytování v kolejích platný od 1.2.2020


Ceník standarních cen ubytování v kolejích pro rok 2019/2020 - platný do 31.1.2020

Poslední změna: 30. leden 2020 11:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám