Student

Student - kategorie osob, která je na kolejích ubytována za standardní cenu ubytování tj. kolejné

1. Za standardní cenu jsou ubytováváni

a) studenti UK nebo jiné veřejné nebo státní vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení dokladu o studiu (dále jen „studenti“),


b) uchazeči přijatí ke studiu na UK pro příští akad. rok v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po předložení potvrzení o přijetí (dále jen „uchazeči“) do konce akad. roku, v němž žádost o ubytování podali,


c) samoplátci – studenti UK studující paralelní studijní program v cizím jazyce,


d) nestudující osobní asistenti nebo průvodci studenta, který je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, po předložení čestného prohlášení o ošetřování tohoto studenta ubytovaného podle písmena a) a kopie jeho průkazu ZTP či ZTP/P při ubytování ve stejné koleji,


e) stážisté na základě písemné objednávky fakulty nebo jiné součásti UK,


f) studenti programů Erasmus+ na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK a po zaplacení dlouhodobé zálohy obdobně podle čl. 6,


g) zaměstnanci UK po předložení platného zaměstnaneckého průkazu


h) hosté fakulty nebo jiné součásti UK na základě její objednávky, pokud jsou ubytováni v souvislosti s nehospodářskou činností UK.Ceník standardních cen ubytování v kolejích platný od 1.3.2024

Poslední změna: 8. duben 2024 16:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám