Převzetí a předání pokoje

Převzetí pokoje

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o ubytování a záznam o převzetí pokoje

Záznam o převzetí pokoje


Předání pokoje

Ubytovaný je povinen osobně odevzdat ubytovateli pokoj vyklizený a řádně uklizený (v rozsahu měsíčního úklidu), ve stavu, v jakém jej ubytovaný převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Při odevzdání pokoje, popř. při jeho vyklizení ubytovatelem, bude do "Záznamu o převzetí pokoje" zapsán popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovatelem zpět přebírán.


Další informace naleznete na přiloženém odkazu.

Všeobecné ubytovací podmínky


Kolej Otava, Vltava Praha 4 Jižní město
Kolej Otava, Vltava Praha 4 Jižní městoKolej Budeč, Praha 2
Kolej Budeč, Praha 2Poslední změna: 8. duben 2024 16:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám