Směrnice ředitele 2014

Směrnice č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice č. 1-2014 Zadávání veřejných zakázek KaM UK


Příloha č. 1 ke Směrnici č.1-2014 - Stanovení výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Příloha č. 2 ke Směrnici č. 1-2014 - Výzva k podání nabídky

Příloha č. 3 ke Směrnici č. 1-2014 - Čestné prohlášení dle § 53 pro uchazeče

Příloha č. 4 ke Směrnici č. 1-2014 - Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 5 ke Směrnici č. 1-2014 - Seznam nabídek podanych uchazeči

Příloha č. 6 ke Směrnici č. 1-2014 - Čestné prohlášení o nepodjatosti

Příloha č. 7 ke Směrnici č. 1-2014 - Protokol z jednani komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 8 ke Směrnici č. 1-2014 - Kontrolní list splnění podmínek veřejné zakázky

Příloha č. 9 ke Směrnici č. 1-2014 - Výzva k objasnění předložených informací a předložení dodatečných informací

Příloha č. 10 ke Směrnici č. 1-2014 - Výzva k písemnému zdůvodnění těch částí nabídky které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné

Příloha č. 11 ke Směrnici č. 1-2014 - Zápis o zjištění ceny obvyklé

Příloha č. 12 ke Směrnici č. 1-2014 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Příloha č. 13 ke Směrnici č. 1-2014 - Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Příloha č. 14 ke Směrnici č. 1-2014 - Objednávka na dílo

Příloha č. 15 ke Směrnici č. 1-2014 - Objednávka na služby

Příloha č. 16 ke Směrnici č. 1-2014 - Objednávka na dodávky

Příloha č. 17 ke Směrnici č. 1-2014 - Smlouva o dílo - příklad

Příloha č. 18 ke Směrnici č. 1-2014 - Kupní smlouva - příklad

Příloha č. 19 ke Směrnici č. 1-2014 - Postup při stanovení ceny obvyklé

Příloha č. 20 ke Směrnici č. 1-2014 - Podepisování dokladů při zadávání veřejných zakázek


Dodatek ke Směrnici č. 1-2014 - Pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci KaM UK.


Příloha č. 21 ke Směrnici č. 1-2014 - Návrh na změnu schávaleného ročního plánu.

Příloha č. 22 ke Směrnici č. 1-2014 - Dokumentace veřejné zakázky při přímém zadání dle Čl.10 směrnice.

ZRUŠENO VČETNĚ DODATKU Směrnicí č.2/2016
Poslední změna: 6. březen 2020 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám