Stravovací systém

  Elektronický stravovací systém

  Od prosince 2007 je na všech menzách UK zaveden nový SW systém, který umožní efektivnější způsob objednávání, přímého prodeje a výdeje jídel a zavedení bezhotovostního placení za odebranou stravu.


  Stravovací systém menz UK mohou využívat studenti a zaměstnanci UK, stejně jako i "cizí" osoby a organizace. Je třeba si zřídit v systému účet v pokladně menzy. Nárok na zařazení do dotovaných skupin musí studenti i zaměstnanci prokázat identifikační kartou UK, kterou pokladní zaregistruje ve stravovacím systému. Ostatní strávnici musí zaplatit zálohu za pronájem 200 Kč, za které Vám pokladní vydá identifikační čipovou kartu menzy. Je možné také použít jinou kompatibilní čipovou kartu, která Vám bude zaregistrována zdarma. S kartou zacházejte šetrně (noste ji v obalu - při použití ji nemusíte vyndávat, neohýbejte ji a nevystavujte silnému magnetickému poli a nadměrnému teplu). Ztrátu ihned ohlaste v pokladně menzy, kde ji zablokují proti zneužití. Při ukončení stravování je povinností strávníka požádat o zrušení konta a vrácení karty. Za kartu menzy Vám bude vrácena záloha 200 Kč. Za poškozenou kartu se záloha nevrací.  Pro internetové objednávání musí mít strávník založen podúčet s dostatečným finančním zůstatkem a vygenerované heslo pro přístup.

  Generování hesla se provádí po předložení karty Isic v místech, kde jsou přijímány platby na podúčet (pokladny menz).  Průkazy na které lze odebrat stravu Žádáme zaměstnance a studenty UK tímto, abyste si tyto karty zajistili v dostatečném předstihu. Karty vydává Informačně poradenské centrum UK v Praze v Celetné ul., dále na PF UK a MFF UK a v pobočkách IPC v Plzni a v Hradci Králové. Bližší informace o výdejních místech jsou zveřejněny na www.cuni.cz v odkazu Informačně poradenského centra.


  Poslední změna: 1. prosinec 2023 09:57 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakt

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám