Opatření ředitele 2014

Opatření ředitele 1/2014

OŘ č 1-2014 číselná řada účet-dokladů 2014-1str.

Příloha k OŘ č 1-2014 číselná řada účetních dokladů -koleje a menzy

Příloha k OŘ č 1-2014 -řady dokladů


Opatření ředitele 2/2014

OŘ-02-2014 - Ceník hostin ubyt - DČ - od 1-4-2014

OŘ-02-2014 - Příloha - Ceník hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 1.4.2014


Opatření ředitele 3/2014

OŘ č 3-2014 - Číselný seznam středisek od 1-4-2014

Příloha k OŘ č 3-2014 - Číselník středisek KaM od 1-4-2014


Opatření ředitele 4/2014

OŘ č 4-2014 - Prázdninový provoz menz

Příloha č. 4 k OŘ 9-2014 - Dodatek č. 1 ke Sml. o ubyt - Záznam o převzetí pokoje


Opatření ředitele 5/2014

OŘ č 5-2014 - Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Opatření ředitele 6/2014

OŘ č 6-2014 - Stanovení standartních cen ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2014/2015


Opatření ředitele 7/2014

OŘ č 7-2014 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2014/2015


Opatření ředitele 8/2014

OŘ č 8-2014 - Zúčtování dlouhodobé zálohy v akad. r. 2014/2015 v případě zrušení rezervace nebo nenastoupení k ubytování do koleje


Opatření ředitele 9/2014

OŘ č 9-2014 - Vzory dokumentů pro ubytování ve VŠ kolejích UK

Příloha č. 1 OŘ 9-2014 Smlouva o ubytování v kolejích UK v Praze

Příloha č. 2 OŘ 9-2014 Smlouva o ubyt. pro manželskou kolej

Příloha č. 3 OŘ 9-2014 Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze platné pro ak. r. 2014/2015

Příloha č. 4 OŘ 9-2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ubyt. – Záznam o převzetí pokoje


Opatření ředitele 10/2014

OŘ č.10-2014 - Ubytovací kapacity vyhrazené pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, studující v českém jazyce

Příloha k OŘ č.10-2014 Přehled vyhrazených ubytovacích kapacit 2014-2015


Opatření ředitele 11/2014

Opatření ředitele č. 11/2014 „Harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů v KaM 2014


Opatření ředitele 12/2014

OŘ č. 12-2014 - Zásady prázd-ubyt. v kolejích UKv r. 2014


Opatření ředitele 13/2014

OŘ č.13-2014 organizační změna v k-Vltava od 1-10-2014


Opatření ředitele 14/2014

OŘ č. 14-2014 - Zveřejňování vydaných interních předpisů


Opatření ředitele 15/2014

OŘ č. 15-2014 - Číselný seznam středisek platný od 1.9.2014

Příloha k OŘ č.15-2014 - Číselník středisek KaM od 1.9.2014


Opatření ředitele 16/2014

OŘ č. 16-2014 - Provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2014


Opatření ředitele 17/2014

OŘ č. 17-2014 - Opatření ředitele č. 17/2014


Opatření ředitele 18/2014

OŘ č. 18-2014 - K roční účetní závěrce za rok 2014


Opatření ředitele 19/2014

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2014-2015


Opatření ředitele 20/2014

K roční účetní uzávěrce EÚ
Poslední změna: 24. červen 2015 02:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám