Opatření ředitele 2017

Opatření ředitele č. 1/2017-k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2017.


Příloha č. 1-řady dokladů pro rok 2017.


Příloha č. 2-číselník účetních dokladů pro rok 2017.


Opatření ředitele č. 2/2017- Prázdninový provoz menz Univerzity Karlovy pro rok 2017.


Opatření ředitele č. 3/2017- Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2017/2018.


Opatření ředitele č.4/2017- Stanovení standardních cen pro ubytovnání v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 14. 9. 2017.


Opatření ředitele č.5/2017- Upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2017/2018 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Opatření ředitele č.6/2017- Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupin osob, účinný od 19. 9. 2017.


Opatření ředitele č.7/2017- Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Unvierzity Karlovy, platný od 15.5 2017

Dodatek č. 1 k OŘ č.7/2017-Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 15. 5. 2017.

ZRUŠENO OŘ č. 10/2019


Příloha č.1-ceník


Opatření ředitele č. 8/2017- K jednotnému vedení pokladní činnosti v Kolejích a menzách UK.


Opatření ředitele č.9/2017 - Vzory smluv pro ubytovaní ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.


Příloha č.1- vzory smluv o ubytování 2017.


Příloha č.2-vzory smluv manželská kolej 2017.


Dodatek č.1-převzetí pokoje+zàznam.


Smlouva o ubytování:Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích Univerzity Karlovy 2017.


Opatření ředitele č. 10/2017 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob - letní škola, účinný od 1. 10. 2017.


Opatření ředitele č. 11/2017- Vánoční provoz menz Univerzity Karlovy v roce 2017.


Opatření ředitele č. 12/2017- Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz Univerzity Karlovy.


Přílohy k Opatření ředitele č. 12/2017- Žádost o povolení práce z domova.

Dodatek k pracovní smlouvě.

Jednorázová dohoda o občasné práci z domova.

Zásady pro bezpečný výkon práce z domova.


Dodatek číslo k Opatření ředitele č. 12/2017 - Pravidla pro výkon práce z domova.


Opatření ředitele č. 13/2017 - Stanovení paušální náhrady za používání vlastního zařízení při práci z domova.

ZRUŠENO OŘ č. 6/2021


Opatření ředitele č. 14/2017- K roční účetní závěrce 2017.


Opatření ředitele č. 15/2017 - K roční účetní uzávěrce 2017.
Poslední změna: 30. září 2021 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám