Opatření ředitele 2015

Opatření ředitele č. 1/2015

Stanovení povinnosti čerpání dovolené na zotavenou za rok 2015.


Opatření ředitele č. 2/2015

K číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů.

Příloha č. 1 - číselná řada.

Příloha č. 2 - řady dokladů.


Opatření ředitele č. 3/2015

Zrušení pozice - ke dni 1. 4. 2015 bude zrušena pracovní pozice skladník ve středisku č 12011 - menza Jednota.


Opatření ředitele č. 4/2015

Ceník cen za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 2. 2. 2015.

Příloha č. 1 - Ceník DČ 2015.


Opatření ředitele č. 5/2015

Upravující dovařování jídel a tvorbu jídelního lístku v menzách UK.


Opatření ředitele č. 6/2015

K hospodářské a nehospodářské činnosti v Kolejích a menzách.

Příloha č. 1 - rozdělení příjmů dle činnosti na HOČ a NEHOČ.


Opatření ředitele č. 7/2015

Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, platný v akademickém roce 2015/2016.


Opatření ředitele č. 8/2015

Vzory dokumentů pro ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze.

Příloha č. 1 - Smlouva o ubytování v kolejích UK v Praze.

Příloha č. 2 - Smlouva o ubytování pro manželskou kolej.

Příloha č. 3 - Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze platné pro ak.r. 2015/2016

Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o ubytování - Záznam o převzetí pokoje.


Opatření ředitele č.9/2015

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze.


Opatření ředitele č.10/2015

Upravující zúčtování dlouhodobé zálohy pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Opatření ředitele č.11/2015

Ubytovací kapacity vyhrazené pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, studující v českém jazyce.

Příloha č. 1 - Přehled ubytovacích kapacit vyhrazených pro studenty UK studujících v českém jazyce v akad. roce 2015/2016.


Opatření ředitele č.12/2015

Upravující harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2015.


Opatření ředitele č.13/2015

Zveřejňování vydaných interních předpisů.


Opatření ředitele č.14/2015

Prázdninový letní provoz menz.


Opatření ředitele č.15/2015

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, platné od 1. 9. 2015.


Opatření ředitele č.16/2015

Ceník za hostinské ubytování v kolejích a menzách Univerzity Karlovy v Praze, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 9. 2015.

Dodatek č. 1 - Ceník za hostinské ubytování v kolejích a menzách Univerzity Karlovy v Praze, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 9. 2015.


Opatření ředitele č. 17/2015

Ceník služeb poskytovaných v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, platný pro ubytovací oblast Praha, Brandýs n. L., Hradec Králové a Plzeň.


Opatření ředitele č. 18/2015

Číselný seznam středisek platný od 1. 7. 2015-ZRUŠENO dne 1.11.2016-OŘ č. 20/2016.

Příloha č. 1 - Číselník středisek KaM.


Opatření ředitele č.19/2015

Ceník ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze pro studenty - cizince studující paralelní studijní program v cizím jazyce, platný od 1. 9. 2015


Opatření ředitele č. 20/2015

Ceník služeb poskytovaných v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, platný pro ubytovací oblast Praha, Brandýs n.L., Hradec Králové a Plzeň pro hostinské služby.


Opatření ředitele č.21/2015

Ceník s!užeb poskytovaných v kolejích Univerzity Kar!ovy v Praze

ZRUŠENO Opatření ředitele č. 14/2023


Opatření ředitele č.22/2015

Provoz menz o vánočních prázdninách v r.2015


Opatření ředitele č.23/2015

Stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz

Dotatek č. 1 k OŘ č. 23/2015 - stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Dodatek č. 2 k OŘ č. 23/2015 - stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Dodatek č. 3 k OŘ č. 23/2015 - stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Dodatek č. 4 k OŘ č.23/2015 - stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Opatření ředitele č.24/2015

Stanovení povinnosti čerpání dovolené na zotavenou


Opatření ředitele č.25/2015

Návrh opatření ředitele k provozu referentských vozů KaM

Dodatek č. 1 k OŘ č. 25/2015 - ke stanovení postupu při provozu služebních motorových vozidel.

ZRUŠENO SMĚRNICÍč. 1/2020


Opatření ředitele č.26/2015

OŘ k roční účetní závěrce za rok 2015


Opatření ředitele č.27/2015

k roční účetní závěrce za rok 2015 pro finanční účtárnu Kolejí a menz
Poslední změna: 27. listopad 2023 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám