Opatření ředitele 2012

Opatření ředitele 2012

Opatření ředitele č. 1/2012

Zrušení střediska v Hostivaři

Opatření ředitele č. 2/2012

Číselný seznam středisek Kolejí a menz

Číselný seznam středisek KaM, platný od 1. 2. 2012“  na úřední desce KaM

Opatření ředitele č. 3/2012

Upravující provozování kamerového systému v kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Příloha k Opatření ředitele č. 3/2012

Dodatek č.1 k Opatření ředitele č.3/2012

Opatření ředitele č. 4/2012

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Opatření ředitele č. 5/2012

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č. 5/2012 upravující kritérium pro studenty vracející se z Erasmu

Opatření ředitele č. 6/2012

Vzory dokumentů pro ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze - akademický rok 2012/13

Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze

Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze - určená pro manželskou kolej

Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze

Dodatek ke Smlouvě o ubytování - Záznam o převzetí pokoje

Dodatek ke Smlouvě o ubytování - Prodloužení pobytu

Opatření ředitele č. 7/2012

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013

Příloha - Koleje a menzy UK v Praze - Standardní ceny za ubytování

Opatření ředitele č. 8/2012

Ubytovací kapacity vyhrazené pro studenty UK v Praze, studující v českém jazyce

Příloha - přehled vyhrazených ubytovacích kapacit

Opatření ředitele č. 9/2012

Zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2012/2013 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji

Příloha - postup v ubytovací aplikaci

Opatření ředitele č. 10/2012

Upravující dovařování jídel a tvorbu jídelního lístku v menzách UK

Opatření ředitele č. 11/2012

Upravující harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů

Opatření ředitele č. 12/2012

Prázdninový provoz menz

Opatření ředitele č. 13/2012

Elekronicke podklady ke mzdam

Opatření ředitele č. 14/2012

Opatřeni ředitele

Opatření ředitele č. 15/2012

Postup pro vyřizování žádostí studentů o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013 realizovaných od 17. 8. 2012 v rámci volné kapacity kolejí

Opatření ředitele č. 16/2012

Stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č.1 - příjem faktur v KaM ve vztahu k zákonu o dani z přidané hodnoty Evidence faktur

Příloha č.2 - seznam pokladen menz a výdejen KaM v Praze, Plzni a Hradci Králové

Příloha č.3 - seznam pokladen (výběrná místa) v ubytovacích kancelářích, recepcích

Příloha č.4 - seznam ostatních pokladen v Kolejích a menzách v Praze, Hradci Králové

Příloha č.5 - podpisové vzory pracovníků ředitelství KaM a správ KaM - pouze v tištěné podobě

Příloha č.6 - tabulková část - popis oběhu dokladů jednotlivých agent zajišťovaných KaM

Oběh dokladů účetní agendy KaM

Oběh dokladů mzdové účtárny Ekonomického útvaru a personální agendy Organizačně-správního útvaru KaM

Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz

Oběh dokladů správy majetku a Kontrolního útvaru Kolejí a menz

Oběh dokladů agendy Provozního útvaru Kolejí a menz

Oběh dokladů agendy Technického útvaru

Oběh dokladů Organizačně-správního útvaru a sekretariátu ředitele Kolejí a menz

Oběh dokladů agendy Škodní komise KaM

Oběh dokladů správ Kolejí a menz

Dodatek č.1

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Dodatek č.4

Dodatek č.6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Opatření ředitele č. 17/2012

Organizační změny v KaM

Opatření ředitele č. 18/2012

Upravující zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovištích Kolejí a menz

Opatření ředitele č. 19/2012

K organizaci řízení a způsobu provádění elektronického nákupu úklidových a čistících prostředků, drogistického zboží a kancelářských potřeb v jednotlivých střediscích Kolejí a menz

Opatření ředitele č. 20/2012

upravující provoz menz o vánočních prázdninách

Opatření ředitele č. 21/2012

K úpravě oblasti pracovněprávních vztahů v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy v Praze

Opatření ředitele č. 22/2012

k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Opatření ředitele č. 23/2012

Ceník cen za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 1. 1. 2013

Příloha - ceník

Opatření ředitele č. 24/2012

Ceník ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze pro studenty studující paralelní studijní program v cizím jazyce, platný od 1. 1. 2013Poslední změna: 30. srpen 2016 13:42 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám