Opatření ředitele 2005

Opatření ředitele KAM UK 2005


Opatření ředitele  2/2005 k provedení ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách, platný od 1.7. 2005

Opatření ředitele  3/2005 organizační změna, ruší se středisko č. 42066 – cukrárna Větrník u. SKaM, platný od 1. 8. 2005

Opatření ředitele  4/2005 organizační změna, ruší se funkce účetní na menze Sport, ruší se 3 místa pracovníků provozu menzy Jednota, platné od 1. 8. 2005

Opatření ředitele  5/2005 k ukončení ubytovacího systému „ATLANTIS“ a přechodu na systém „MEFISTO“, platný od 25. 8. 2005

Opatření ředitele  6/2005 k domovnímu řádu, JUDr. Svobodová, zasláno na RUK ke schválení, není ve 12/05 vydáno

Opatření ředitele  7/2005 organizační změna, ruší se 10 pracovních míst v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby  (velín, vrátnice) v koleji 17. listopadu a  zřizuje  se 5 pracovních míst s názvem technický vrátný a 1 místo denního eletrikáře, dále se ruší 8 pracovních míst v koleji Houštka a mění se celoroční provoz na letní, pracovníkům budou nabídnuta jiná pracovní místa v Praze, platné od 15. 9. 2005

Opatření ředitele  8/2005 organizační změna, ruší se středisko 52112 – bar DČ a středisko 52114 – bufet MFF DČ, platný od 1. 10. 2005

Opatření ředitele  9/2005

pokyny pro studenty UK v Praze, kterými je upraven postup provádění výměny kolejí nebo přestěhování na jinou kolej mezi ubytovanými studenty, platný od 1. 11. 2005

Dodatek č. 1

úprava úvodní věty z Op. ředitele č. 9/05, změna odstavce č. 4, čl.I, platný od 15.11.2005

Dodatek č. 2

úprava úvodní věty z Op. ředitele č. 9/05, platný od 17.1.2006

Opatření ředitele  10/2005

poplatky za používání elektrických spotřebičů v kolejích UK v Praze, Brandýse, Plzni a Hradci Králové, platný od 15. 11. 05

Opatření ředitele  11/2005 k roční účetní uzávěrce v kolejích a menzách a ředitelství KaM

Opatření ředitele  12/2005 organizační změna, uzavření koleje I.Olbrachta a koleje Houštka v Brandýse n.L., platný od 29. 12. 05

Poslední změna: 30. srpen 2016 13:09 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám