Opatření ředitele 2007

  Opatření ředitele KAM UK 2007


  Opatření ředitele  1/2007 upravuje ubytování uchazečů o studium na UK v době přijímacího řízení, platný od 15. 1.07

  Dodatek č. 1/2007 k OŘ č. 10/2007navýšení ceny ubytování o DPH, platný od 1.12.2008

  Opatření ředitele  2/2007 upravuje způsob prodeje a jeho účtování ve střediscích bufet, které provozují KaM Interní pokyn k programování jednotlivých kontrolních pokladen v souladu s OŘ 2/2007, oba platné od 22.1.2007

  Opatření ředitele  3/2007

  poplatky za používání el. spotřebičů v kolejích UK, platný od 12.2.2007

  Opatření ředitele  4/2007

  postup při hlášení závad v kolejích, platný od 12.2.2007

  Opatření ředitele  5/2007 upravující provozní dobu menzy Albertov, platný od 2.4.07

  Opatření ředitele  6/2007 k přeplatkům a pohledávkám za ubytování v kolejích UK, platný od 16.2.07

  Opatření ředitele  7/2007

  k ochraně osobních údajů ubytovaných osob v kolejích UK

  Příloha č.1

  stanovisko č.1/2001

  Příloha č. 2

  dopis - Úřad na ochranu osobních údajů

  Opatření ředitele  8/2007  upravující provoz menz  30.4. a 7.5.07 - jednorázový

  Opatření ředitele  9/2007

  vyhrazené kapacity pro prázdninové ubytování v r. 2007, (Opatření rektora č. 20/07, platný od 17. 5. 07

  Opatření ředitele  10/2007

  ceník ubytování v kolejích pro studenty – cizince, studující v cizím jazyce 2007/08

  Opatření ředitele  11/2007

  upravující evidenci návštěv studentů, platný od 7.4.07

  Příloha č.1

  přihlašovací lístek návštěvy na KAM UK

  Opatření ředitele  12/2007

  vyhrazené ubytovací kapacity pro studenty UK studující v českém jazyce, platný 07/08

  Opatření ředitele  13/2007

  upravující prázdninový provoz menz KaM UK, platný pro léto 2007

  Opatření ředitele  14/2007

  upravující nástupy na prázdninové ubytování v kolejích Otava Vltava platný - léto 2007

  Opatření ředitele  15/2007

  harmonogram a organizace nástupů na ubytování 07/08

  Opatření ředitele  16/2007  k činnosti ÚIK, platný od 26. 9.07, zrušuje se OŘ 10/2003

  Opatření ředitele  17/2007

  zúčtování dlouhodobé zálohy a AR 07/08 v případě, že student nenastoupí k ubyt.

  Opatření ředitele  18/2007

  zpravující postup při provádění výměny kolejí , popř. přestěhování ubytované studenta do jiné koleje

  Opatření ředitele  19/2007

  ceník cen za hostinské ubytování,, platný od 1.1.08

  Opatření ředitele  20/2007

  upravující postup při vstupu do prostor obývaných ubytovaným v době jeho nepřítomnosti

  Opatření ředitele  21/2007

  upravující provoz menz o vánočních prázdninách

  Opatření ředitele  22/2007 – k roční účetní uzávěrce za rok 2007 pro KaM

  Opatření ředitele  23/2007

  změna ceny stravy prodávané v rámci DČ, platný od 1.1.08

  Opatření ředitele  24/2007

  ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty, platný od 27.12.07

  Poslední změna: 30. srpen 2016 13:18 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakt

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám