Opatření ředitele 2010

  Opatření ředitele KAM UK 2010

  Opatření ředitele č. 1/2010

  Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010


  Opatření ředitele č. 2/2010

  Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/11

  Dodatek k Opatření ředitele č.2/2010

  Opatření ředitele č. 3/2010

  Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK v Praze 2010/11

  příloha - Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích Univerzity Karlovy v Praze

  Dodatek ke smlouvě o ubytování - záznam o převzetí pokoje

  Dodatek ke smlouvě o ubytování - prodloužení smlouvy

  Dodatek č 1-2011 k OŘ 3-2010

  Příloha k dodatku č.1 k OŘ 3-2010 Vzor Smlouvy manželská kolej

  Opatření ředitele č. 4/2010

  Číselný seznam středisek Kolejí a menz platný od 1.5.2010

  příloha - seznam středisek KaM - tabulka

  Opatření ředitele č. 5/2010

  Stanovení postupu kalkulace cen za stravování v menzách KaM UK v Praze

  ZRUŠENO OŘ č. 5/2021

  Opatření ředitele č. 6/2010

  Vyhrazené kapacity pro prázdninové ubytování v kolejích UK v roce 2010

  Opatření ředitele č. 7/2010

  Vyhrazené ubytovací kapacity pro studenty UK studující v českém jazyce 2010/11

  příloha - vyhrazená ubytovací kapacita

  Opatření ředitele č. 8/2010

  Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích UK v Praze v akademickém roce 2010/2011

  příloha - ceník standardních cen 2010/11

  Opatření ředitele č. 9/2010

  Zúčtování dlouhodobé zálohy

  Opatření ředitele č. 10/2010

  Prázdninový provoz menz


  Opatření ředitele č. 11/2010

  Zásady pro poskytování stravovacích služeb

  Opatření ředitele č. 12/2010

  Harmonogram a způsob provádení zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2010

  Opatření ředitele č. 13/2010

  Organizační schéma Kolejí a menz

  příloha - Blokové organizacní schéma KaM

  Opatření ředitele č. 14/2010

  Zrušení menzy Houšťka

  Opatření ředitele č. 15/2010

  Upravující provoz menz o vánočních prázdninách

  Opatření ředitele č. 16/2010

  oznamování ubytování cizinců a plnění povinností ubytovatele

  Opatření ředitele č. 18/2010

  zrušení vybraných středisek v HK


  Poslední změna: 17. září 2021 07:49 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakt

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám