Opatření ředitele 2016

Opatření ředitele č.1/2016- k číselníku řady dokladů a číselné řady účetních dokladů Univerzity Karlovy v Praze, Kolejí a menz pro rok 2016.


Příloha č.1 k OŘ č.1/2016- řady dokladů pro rok 2016.


Opatření ředitele č.2/2016- ke způsobu realizace plateb za poskytnuté služby KaM a k jednodnému způsobu úhrad vnitrouniverzitních faktur.


Opatření ředitele č.3/2016- Ceník cen za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK, platný od 1. 3. 2016.


Příloha č. 1 k OŘ č.3/2016- Základní ceník hostinského ubytování, platnost od 1. 3. 2016.


Opatření ředitele č.4/2016- Zrušení OŘ č. 19/2015 Ceník pro samoplátce.


Opatření ředitele č.5/2016- Prázdninový provoz menz.


Opatření ředitele č.6/2016 - Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Opatření ředitele č.7/2016- Poskytování informací podle zákona č. 106/199Sb., o svobodném přistupu k informacím, v Kolejích a menzách.


Opatření ředitele č.8/2016- Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, platný v akademickém roce 2016/2017.


Opatření ředitele č.9/2016- Upravující harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2016.


Opatření ředitele č.10/2016- Upravující podmínky pro ubytovací kanceláře kolejí pro účely jednotného oznamování ubytování cizinců a plnění povinností ubytovatele.


Opatření ředitele č.11/2016- Upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2016/2017 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Opatření ředitele č.12/2016- Upravující zřízení samostatných pokladen v ubytovacích kancelářích kolejí pro umožnění hotovostních plateb k vystaveným fakturám v Mefistu.


Opatření ředitele č.13/2016- Zrušení pracovní pozice skadní ve středisku 310041-kolej Na Větrníku.


Opatření ředitele č.14/2016- Vzory dokumentů pro ubytovnání ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy od akademického roku 2016/2017.


Příloha č. 1 k OŘ č.14/2016- Vzor Smlouva o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.


Příloha č. 2 k OŘ č.14/2016- Vzor Smlouva o ubytování pro manželskou kolej v kolejích Univerzity Karlovy.


Příloha č. 3 k OŘ č.14/2016-Dodatek č.1 ke smlouvě o ubytování- Záznam o převzetí pokoje v koleji.


Příloha č.4 k OŘ č. 14/2016-Všeobcené ubytovací podmínky.


Opatření ředitele č.15/2016- Postup při uveřejňování smluv v registru kolejí a menz.


Dodatek č.1 k OŘ č.15/2016- Postup při uveřejňování smluv v registru kolejí a menz.


Opatření ředitele č.16/2016- Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy.


Opatření ředitele č.17/2016-Stanovení postupu kalkulace cen za stravování v menzách KaM Univerzity Karlovy.

ZRUŠENO OŘ č. 5/2021


Opatření ředitele č.18/2016-Upravující provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2016.


Opatření ředitele č.19/2016-Zřizení nového stravovacího střediska-Bufet a výdejna LFP.


Opatření ředitele č.20/2016-Číselný seznam středisek Kolejí a menz Univerzity Karlovy.


Příloha č.1 k OŘ č.20/2016-Číselný seznam.


Opatření ředitele č.21/2016-Zrušení dvou pracovních míst na pozici vrátný/a ve středisku 31041.


Opatření ředitele č.22/2016-Postup při výběrovém řízení v Kolejích a menzách.

ZRUŠENO OŘ č. 12/2022

Opatření ředitele č.23/2016-K roční účetní závěrce za rok 2016 pro Koleje a menzy.


Opatření ředitele č.24/2016-K roční účetní závěrce za rok 2016 pro finanční účtarnu Kolejí a menz.Poslední změna: 18. leden 2023 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám