Opatření ředitele 2019

Opatření ředitele č. 1/2019 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2019.

Příloha č. 1 k OŘ č. 1/2019 - Řady dokladů na rok 2019.

Příloha č. 2 k OŘ č. 1/2019 - Číselník účetních dokladů (ÚD) dle řady dokladů pro rok 2019.


Opatření ředitele č. 2/2019 - Stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č.2/2019 - Stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.


Opatření ředitele č. 3/2019 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2019/2020.


Opatření ředitele č. 4/2019 - Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy.


Opatření ředitele č. 5/2019 - Prázdninový provoz menz.


Opatření ředitele č. 6/2019 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2019/2020 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 7/2019 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1. 6. 2019


Opatření ředitele č. 8/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob - letní škola, účinný od 1. 6. 2019


Opatření ředitele č. 9/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 6. 2019

ZRUŠENO OŘ č. 11/2019


Opatření ředitele č. 10/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, platný od 14. 9. 2019

Příloha č. 1 - Ceník


Opatření ředitele č. 11/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2019


Opatření ředitele č. 12/2019 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 13 - Kalkulace cen cateringových služeb


Poslední změna: 2. srpen 2019 10:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám