Opatření ředitele 2019

Opatření ředitele č. 1/2019 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2019.

Příloha č. 1 k OŘ č. 1/2019 - Řady dokladů na rok 2019.

Příloha č. 2 k OŘ č. 1/2019 - Číselník účetních dokladů (ÚD) dle řady dokladů pro rok 2019.


Opatření ředitele č. 2/2019 - Stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz

ZRUŠENO OŘ č.1/2022

Opatření ředitele č. 3/2019 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2019/2020.


Opatření ředitele č. 4/2019 - Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy.


Opatření ředitele č. 5/2019 - Prázdninový provoz menz.


Opatření ředitele č. 6/2019 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2019/2020 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 7/2019 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1. 6. 2019

ZRUŠENO OŘ č. 23/2019


Opatření ředitele č. 8/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob - letní škola, účinný od 1. 6. 2019

ZRUŠENO OŘ č.2/2020


Opatření ředitele č. 9/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 6. 2019

ZRUŠENO OŘ č. 11/2019


Opatření ředitele č. 10/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, platný od 14. 9. 2019

Příloha č. 1 - Ceník

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č. 10/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, platný od 14. 9. 2019

ZRUŠENO OŘ č. 5/2020


Opatření ředitele č. 11/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2019

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č. 11/2019 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2019

ZRUŠENO OŘ č.3/2020


Opatření ředitele č. 12/2019 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 13/2019 - Kalkulace cen cateringových služeb


Opatření ředitele č. 14/2019 - pro výpočet a zaokrouhlování DPH u dodání zboží a poskytnutí služby


Opatření ředitele č. 15/2019 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 16/2019 - Pravidla o poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci Kolejí a menz

ZRUŠENO OŘ č.4/2020


Opatření ředitele č. 17/2019 - Číselný seznam středisek Kolejí a menz Univerzity Karlovy

Příloha č. 1 k OŘ č. 17/2019 - Seznam středisek UK KaM

ZRUŠENO OŘ č.16/2020


Opatření ředitele č. 18/2019 - upravující provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2019


Opatření ředitele č. 19/2019 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 20/2019 - pro výkon spisové služby

Příloha č. 1 - Soupis spisových uzlů AKTUALIZACE PŘÍLOHY

Aktualizovaná příloha č. 1 - Soupis spisových uzlů


Opatření ředitele č. 21/2019 - k roční účetní závěrce za rok 2019 pro Koleje a menzy


Opatření ředitele č. 22/2019 - Stanovení postupu kalkulace cen za stravování v menzách KaM Univerzity Karlovy

ZRUŠENO OŘ č.5/2021


Opatření ředitele č. 23/2019 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1. 2. 2020


Opatření ředitele č. 24/2019 - k roční účetní uzávěrce za rok 2019 pro finanční účtárnu Kolejí a menz


Poslední změna: 28. leden 2022 13:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám