Opatření ředitele 2022

Opatření ředitele č. 1/2022 - Stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz

Příloha č. 1 Náhradní volno ředitelství, koleje

Příloha č. 2 Náhradní volno menzy


Opatření ředitele č. 2/2022 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2022.

Příloha č. 1 Řady dokladů v EIS JASU

Příloha č. 2 Číselná řada


Opatření ředitele č. 3/2022 - k přijetí organizační změny na Kolejích a menzách UK podle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Příloha č. 1 - neveřejné


Opatření ředitele č. 4/2022 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1. 6. 2022


Opatření ředitele č. 5/2022 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2022/2023


Opatření ředitele č. 6/2022 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2022/2023 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 7/2022 Hostinské ubytování pro vyhrazenou skupinu osob letní školy

Opatření ředitele č. 8/2022 Vyhrazená skupina osob


Opatření ředitele č. 9/2022 - Prázdninový provoz menz

ZRUŠENO OŘ č. 10/2022


Opatření ředitele č. 10/2022 - Prázdninový provoz menz


Opatření ředitele č. 11/2022 - Stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy


Poslední změna: 9. září 2022 15:59 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám