Opatření ředitele 2020

Opatření ředitele č. 1/2020 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2020.

Příloha č. 1 k OŘ č. 1/2020 - Řady dokladů na rok 2020.

Příloha č. 2 k OŘ č. 1/2020 - Číselník účetních dokladů (ÚD) dle řady dokladů pro rok 2020.


Opatření ředitele č. 2/2020 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob - letní škola, účinný od 1. 2. 2020


Opatření ředitele č. 3/2020 - Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 2. 2020


Opatření ředitele č. 4/2020 - Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci Kolejí a menz

Příloha č. 1 k OŘ č.4/2020 - Evidence čerpání DOR

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č. 4/2020

ZRUŠENOOŘ č. 7/2024


Opatření ředitele č. 5/2020 - Ceník cen za hostinské pokoje v Kolejích a menzách UK platný od 1. 2. 2020

Příloh č. 1 k OŘ č. 5/2020 - Ceník

ZRUŠENO OŘ č. 9/2023


Opatření ředitele č. 6/2020 - Centrální registr smluv v Kolejích a menzách


Opatření ředitele č. 7/2020 - Stanovení cen jídel v doplňkové činnosti pro rok 2020 v menzách Kolejí a menz Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 8/2020 - Opatření k zamezení nákazy koronavirem (COVID-19) a pravidla karantény na kolejích Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 9/2020 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2020/2021 pro případ, že student nanastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 10/2020 - Provozní řád Centrální spisovny Kolejí a menz


Opatření ředitele č. 11/2020 - Harmonogramu ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2020/2021


Opatření ředitele č. 12/2020 - Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Příloha č. 1 k OŘ č. 12/2020 - Vzor dohody o výkonu práce z domova (home office)

Dodatek č. 1 k OŘ č. 12/2020 - Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství

ZRUŠENO OŘ č. 11/2023


Opatření ředitele č. 13/2020 - Organizační změny


Opatření ředitele č. 14/2020 - Prázdninový provoz menz


Opatření ředitele č. 15/2020 - Omezení provozů střediska kavárna U Rotlevů


Opatření ředitele č. 16/2020 - Číselný seznam středisek Kolejí a menz Univerzity Karlovy

Příloh č. 1 k OŘ č. 16/2020 - Seznam středisek UK KaM


Opatření ředitele č. 17/2020 - Omezení provozu střediska 22004 - kavárna U Rotlevů


Opatření ředitele č. 18/2020 - Upravující dovařování jídel a tvorbu jídelního lístku v menzách UK


Opatření ředitele č. 19/2020 - upravující provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2020


Opatření ředitele č. 20/2020 - k roční účetní závěrce za rok 2020 pro Koleje a menzy


Opatření ředitele č. 21/2020 -k roční účetní závěrce za rok 2020 pro finanční účtárnu Kolejí a menzPoslední změna: 6. březen 2024 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám