Opatření ředitele 2023

Opatření ředitele č. 1/2023 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů Univerzity Karlovy, Kolejí a menz pro rok 2023.

Příloha č. 1 Řady dokladů v EIS JASU

Příloha č. 2 Číselná řada


Opatření ředitele č. 2/2023 - Pracovní řád Kolejí a menz Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 3/2023 - Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platný v akademickém roce 2023/2024


Opatření ředitele č. 4/2023 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2023/2024 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji


Opatření ředitele č. 5/2023 - Letní provoz menz


Opatření ředitele č. 6/2023 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1. 7. 2023


Opatření ředitele č. 7/2023 - Ceník za hostinské ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 7. 2023


Opatření ředitele č. 8/2023 - Ceník za hostinské ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob – letní škola, účinný od 1. 7. 2023


Opatření ředitele č. 9/2023 - Ceník cen za hostinské ubytování v kolejích Univerzity Karlovy platný od 1. 7. 2023

Příloha č. 1 k OŘ č. 9/2023 - Ceník


Opatření ředitele č. 10/2023 - Doplňková činnost na Univerzitě Karlově, Koleje a menzy


Opatření ředitele č. 11/2023 - Výkon práce na dálku v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 12/2023 - upravující provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2023


Opatření ředitele č. 13/2023 - k roční účetní závěrce za rok 2023 pro Koleje a menzy


Opatření ředitele č. 14/2023 - Ceník služeb poskytovaných v kolejích Univerzity Karlovy


Opatření ředitele č. 15/2023 - Ceník náhrad škod pro ubytované v kolejích Univerzity Karlovy, platný pro ubytovací oblast Praha, Brandýs n. L., Hradec Králové a Plzeň


Opatření ředitele č. 16/2023 - Organizační schéma Kolejí a menz

Příloha č. 1 Blokové schéma


Opatření ředitele č. 17/2023 - k roční účetní závěrce za rok 2023 pro finanční účtárnu Kolejí a menz


Opatření ředitele č. 18/2023 - Organizační změna

ZRUŠENO OŘ č. 6/2024


Opatření ředitele č. 19/2023 - Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1.3.2024Poslední změna: 26. únor 2024 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám