Opatření ředitele 2011

  Opatření ředitele 2011


  Opatření ředitele č. 1/2011

  Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v Praze v roce 2011

  Opatření ředitele č. 2/2011

  Opatření k novele zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

  Opatření ředitele č. 3/2011

  Vzory dokumentů pro ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze - akademický rok 2011/12

  Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze

  Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze - určená pro manželskou kolej

  Smlouva o ubyt. pro zahr. stud., za které ubytování hradí fakulta, nebo jiná součást UK

  Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze

  Dodatek ke Smlouvě o ubytování - Záznam o převzetí pokoje

  Dodatek ke Smlouvě o ubytování - Prodloužení pobytu

  Opatření ředitele č. 4/2011

  Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích UK Praze v akad. roce 2011/12

  Příloha k Opatření ředitele č.4 - ceník

  Opatření ředitele č. 5/2011

  Zásady ubytování v kolejích UK v Praze v akad. 2011/12

  Dodatek č.1 - Prodloužení doby pro podávání žádostí o ubytování - kolej Kajetánka

  Opatření ředitele č. 6/2011

  Prázdninový provoz menz a výdejen

  Dodatek č.1 - HTF zahájení provozu od 19.9.2011

  Opatření ředitele č. 7/2011

  Ubytovací kapacity vyhrazené pro studenty UK v Praze, studující v českém jazyce

  Příloha - přehled vyhrazených ubytovacích kapacit

  Opatření ředitele č. 8/2011

  Zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2011/2012 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji

  Příloha - postup v ubytovací aplikaci

  Dodatek č.1 k Opatření ředitele č.8 - ukončení pobytu bez navýšení ceny

  Opatření ředitele č. 9/2011

  Harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2011

  Opatření ředitele č. 10/2011

  Organizační změny - snížení stavu zaměstnanců

  Opatření ředitele č. 11/2011

  Postup pro vyřizování žádostí studentů o ubytování v kolejích

  Opatření ředitele č. 12/2011

  k organizaci řízení a způsobu provádění elektronického nákupu surovin a zboží ve stravovacích střediscích Kolejí a menz

  Dodatek č.1 - Postup agenda "bagety" - menzy, bufety a vrátnice kolejí

  Opatření ředitele č. 13/2011

  Ubytovací řád upravující pravidla chování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze

  Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze - celé znění

  Souhlas spolubydlících s návštěvou v pokoji koleje

  Opatření ředitele č. 14/2011

  Provoz menz o vánočních prázdninách

  Dodatek č. 1 k opatření ředitele č.14/2011 upravující provoz menz o vánočních prázdninách

  Opatření ředitele č. 15/2011

  Organizační změny - snížení stavu zaměstnanců - 8. správa kolejí a menz v Plzni

  Opatření ředitele č. 17/2011

  Ceník ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze pro studenty studující paralelní studijní program v cizím jazyce, platný od 1. 1. 2012


  Opatření ředitele č. 18/2011

  Ceník cen za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK platný od 1. 1. 2012

  Příloha - ceník

  Opatření ředitele č. 19/2011

  Sloučení středisek v Jinonicích


  Poslední změna: 22. říjen 2015 07:36 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakt

  Univerzita Karlova

  Koleje a menzy


  Kolej Hvězda

  Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

  Blok č.3, IV. a V.patro

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208  Jak k nám