Opatření ředitele 2006

Opatření ředitele KAM UK 2006


Opatření ředitele  1/2006

organizační změna, snížení zaměstnanců pro nadbytečnost v koleji J. A. Komenského, platný od 14. 2. 2006

Opatření ředitele  2/2006

zřízení elektronického archivu vnitřních předpisů KaM, platný od 6.3.2006

Opatření ředitele  3/2006

stanovení podmínek pro provádění propagačních a reklamních akcí v KaM, platný od 7.3.2006

Opatření ředitele 4/2006

organizační změna, snížení zaměstnanců za účelem zefektivnění práce a pro nadbytečnost v Nové menze 17. listopadu, platný od 21. 3. 2006

Opatření ředitele  5/2006

ke snížení pohledávek za ubytování studentů, platný od 29.3.2006

Opatření ředitele  6/2006 - k ukončení komplexní požární kontroly v kolejích Na Větrníku a Hvězda,, platný od 7. 4. 2006

Opatření ředitele  7/2006

změna ceny studené stravy – zvýšení cen baget v DČ, platný od 24.4.2006

Opatření ředitele  8/2006

vyhrazené kapacity pro prázdninové ubytování v kolejích UK v r. 2006, platný od 22.5.2006

Opatření ředitele  9/2006

k provedení přestěhování studentů UK ubytovaných v koleji Vltava, platný od 7.6.2006

Opatření ředitele  10/2006

prázdninový provoz menz, platný od 7. 6. 2005

Opatření ředitele  11/2006

k poskytování slev z tržních cen za hostinské ubyt. během prázdnin 2006, platný do 18.9.2006

Opatření ředitele  12/2006

organizační změna, snížení zaměstnanců pro nadbytečnost v menze Albertov v důsledku změny vytápění kotelny z tuhých paliv na plynná, týká se topičů, platný od 20. 6. 2006

Opatření ředitele  13/2006

k uplatňování daně z přidané hodnoty, změna sazby DPH, platný od 15.7.2006

Opatření ředitele  14/2006

pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, příspěvek na penzijní připojištění, platný od 11.7.2006

Dodatek č.1 k Opatření ředitele č. 14/2006 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, ve znění Dodatků č. 1- č. 3

Dodatek č 2-2013 k OŘ-14-2006- Sociál-fond

Dodatek č 3-2017 k OŘ-14-2006- Sociální fond

Dodatek č 4-2019 k OŘ- 14-2006- pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, ve znění Dodatků č.11

ZRUŠENO nahrazenoSměrnicí č. 2/2023

Opatření ředitele  15/2006

ceník ubytování v kolejích UK pro studenty – cizince, platný od 1. 8.2006

Opatření ředitele  16/2006

stanovení postupu při vracení záloh zaplacených dle Opatření rektora 15/06, platný od 2.8.2006

Opatření ředitele  17/2006

úprava systému ubytování v manželských buňkách v koleji Hvězda, platný od 29. 8. 06 – Zrušeno Opatřením rektora č. 17a/2006

Opatření ředitele  18/2006

harmonogram a organizace nástupů na ubytování v kolejích UK v r.2006/07, platný od 1. 9.2006

Příloha č.1

harmonogram nástupů na akademický rok 2006/07

Příloha č.2

pokyny k nástupu studentů na ubytování na akademický rok 2006/07

Příloha č.3

Pokyny ke způsobům hrazení standardní ceny za ubytování platné pro akademický rok 2006/07

Opatření ředitele  19/2006 úprava smluvního vztahu se studenty, kteří studují v AJ – samoplátci, platný od 1. 9. 06

Opatření ředitele  20/2006

úprava zásad provádění samoúklidu v pokojích kolejí UK, platný od 12.9.2006

Opatření ředitele  21/2006 zřízení střediska snídárny v koleji Budeč, platný od 29. 9. 06

Opatření ředitele  22/2006

změna organizačního řádu, zřízení oddělení gastronomie, platný od 1.11.2006

Opatření ředitele  23/2006 ceník cen za hostinské ubytování, platný od 22. 11. 06 (ruší se PŘ 2/2005)

Opatření ředitele  24/2006

upravující provoz menz o vánočních prázdninách, platný  od 20.12.06 do 3.1.07

Opatření ředitele  25/2006 k roční účetní uzávěrce v kolejích a menzách a ředitelství KaM

Opatření ředitele  26/2006 organizační změna, ruší se  středisko menza 17. listopadu (stará menza) a zřizuje se středisko správa budovy menzy 17. listopadu  s jiným číslem ( 51111) v rámci 5. SKaM, platný od 1.1.2007

Dodatek č.2/2006 k Opatření ředitele č. 14/2001 k oběhu účetních dokladů – změny podpisových vzorů – originál je uložen u OŘ č. 14/2001

Poslední změna: 12. červen 2023 15:02 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám