Opatření ředitele 2018

Opatření ředitele č.1/2018 - k číselníku řady dokladů a číselné řadě účetních dokladů KaM.

Příloha č.1 k OŘ č. 1/2018 - číselný seznam středisek.


Opatření ředitele č. 2/2018 - upravující poskytování stravenek pro zaměstnance Kolejí a menz.


Opatření ředitele č.3/2018- harmonogram ubytování


Opatření ředitele č.4/2018- pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance Kolejí a menz.

Příloha č.1 k OŘ č.4/2018- žádost o povolení práce z domova-vzor.

Příloha č.2 k OŘ č.4/2018- dodatek k pracovní smlouvě-vzor.

Příloha č. 3 k OŘ č. 4/2018- dohoda o občasné práci z domova.

Příloha č. 4 k OŘ č.4/2018- zásady pro bezpečný výkon práce z domova.

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č. 4/2018 - pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance Kolejí a menz.

Dodatek č. 1 ZRUŠEN nahrazeno OŘ č.12/2020


Opatření ředitele č.5/2018- stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

Dodatek č. 1 k Opatření ředitele č.5/2018 - stanovení pracovní doby na pracovištích Kolejí a menz.

ZRUŠENO nahrazeno OŘ č. 2/2019


Opatření ředitele č. 6/2018 - prázdninový provoz menz.


Opatření ředitele č. 7/2018 - stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy, platné od 1.9. 2018.


Opatření ředitele č. 8/ 2018 - vzory dokumentů pro ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.

Příloha č. 1 k OŘ č. 8/2018 - smlouva o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.

Příloha č. 2 k OŘ č. 8/2018 - smlouva o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy, určená pro manželskou kolej.

Příloha č. 3 k OŘ č. 8/2018 - všeobecné ubytovací podmínky v kolejích Univerzity Karlovy.

Příloha č. 4 k OŘ č. 8/2018 - dodatek č. 1 ke smlouvě o ubytování - záznam o převzetí pokoje v koleji.

Příloha č. 5 k OŘ č. 8/2018 - dodatek č. 2 ke smlouvě o ubytování - prodloužení doby ubytování v koleji.


Opatření ředitele č. 9/2018 - ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách Univerzity Karlovy, určený pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 1. 9. 2018.

ZRUŠENO nahrazeno OŘ č. 9/2019


Opatření ředitele č. 10/2018 - upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2018/2019 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji.


Opatření ředitele č. 11/2018 - číselný seznam středisek Kolejí a menz Univerzity Karlovy.

Příloha č. 1 k OŘ č. 11/2018 - seznam středisek UK KaM od 1. 6. 2018.

ZRUŠENO nahrazeno OŘ č. 17/2019


Opatření ředitele č. 12/2018 - ke stanovení denního limitu v pokladnách a pokladních místech KaM.

Příloha č. 1 k OŘ č. 12/2018 - denní pokladní limity pokladen kolejí.

Příloha č. 2 k OŘ č. 12/2018 - denní pokladní limity pokladen menz.

Příloha č. 3 k OŘ č. 12/2018 - denní pokladní limity pokladních míst ubytovacích kanceláří kolejí.

Příloha č. 4 k OŘ č. 12/2018 - denní pokladní limity pokladny ředitelství.


Opatření ředitele č. 13/2018 - upravující provoz menz o vánočních prázdninách v r. 2018.


Opatření ředitele č. 14/2018 - provozní řád Centrální spisovny Kolejí a menz.

ZRUŠENO nahrazeno OŘ č.10/2020


Opatření ředitele č. 15/2018 - k roční účetní uzávěrce za rok 2018 pro Koleje a menzy.


Opatření ředitele č. 16/2018 - k roční účetní uzávěrce za rok 2018 pro finanční účtárnu Kolejí a menz.


Poslední změna: 14. květen 2020 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám