Opatření ředitele 2013

Opatření ředitele č. 1/2013

Organizační změny v KaM


Opatření ředitele č. 2/2013

Základní informace ke změnám v důchodové reformě podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2013, včetně stanovení povinností pro zaměstnance z ní vyplývajících


Opatření ředitele č. 3/2013

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/2014


Opatření ředitele č. 4/2013

Vzory dokumentů pro ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze

Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze

Smlouva o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze - určená pro manželskou kolej

Všeobecné ubytovací podmínky v kolejích UK v Praze

Dodatek ke Smlouvě o ubytování - Záznam o převzetí pokoje


Opatření ředitele č. 5/2013

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Opatření ředitele č. 6/2013

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Opatření ředitele č. 7/2013

Organizační změna


Opatření ředitele č. 8/2013

Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Opatření ředitele č. 9/2013

Prázdninový provoz menz


Opatření ředitele č. 10/2013

Ubytovací kapacity vyhrazené pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, studující v českém jazyce


Opatření ředitele č. 11/2013

Organizační schéma Kolejí a menz

- příloha: blokové organizační schéma Kolejí a menz


Opatření ředitele č. 12/2013

Číselný seznam středisek Kolejí a menz

- příloha: číselný seznam středisek KaM platný od 1. 6. 2013


Opatření ředitele č. 13/2013

upravující zúčtování dlouhodobé zálohy v akademickém roce 2013/2014 pro případ, že student nenastoupí k ubytování nebo zruší rezervaci ubytování v koleji UK


Opatření ředitele č. 14/2013

stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů v Kolejích a menzách (dále „KaM“) Univerzity Karlovy v Praze (dále „UK“)

Dodatek č. 1/2013

Dodatek č. 2/2013

Dodatek č. 3/2013

k Dodatku č 3 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 1 faktury

k Dodatku č 3 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 4 - pokladny

k Dodatku č 3 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy prac

k Dodatku č 3 k OŘ č 14-2013 - Výklad pojmů članek 1-2-3

Dodatek č 4 k OŘ 14-2013 - 1 strana

Dodatek č 4 k OŘ 14-2013 - Příloha podpisové vzory FBS

Dodatek č 4 k OŘ 14-2013 – Příloha č 5 – elektr podpisy prac

Dodatek č 5 k OŘ č 14-2013 - 1str

k Dodatku č 5 k OŘ 14-2013 - Nastavení rolí v elektr-oběhu od 1- 11-2013

k Dodatku č 5 k OŘ č 14-2013 - Příl č 1-příjem faktur

k Dodatku č 5 k OŘ č 14-2013 - Výklad-část

Dodatek č 6 k OŘ č 14-2013 - 1 str

k Dodatku č 6 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy prac od 1-1-2014

k Dodatku č 6 OŘ 14-2013 - Podpisový vzor správce rozpočtu Albertov a ostat od 1-1-2014

Dodatek č 7 k OŘ č 14-2013 - Změna Příl č 4 a 5-1str

k Dodatku č 7 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy od 1-4-2014

Dodatek č 8 k OŘ č 14-2013- Změna příl č 5 -1-5-2014

Dodatek č 9 k OŘ č 14-2013 - Změny podpisů pro pokladní operace

Dodatek č 10 k OŘ č 14-2013 - Změna Přílohy č. 5 – Kajetánka,Albertov, St. klub

Dodatek č. 11 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Dodatek č. 12 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - změna

Dodatek č. 13 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 14 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 15 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

k Dodatku č 15 OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy prac.

Dodatek č 16 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

k Dodatku č 16 OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy prac.

Dodatek č 17 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

k Dodatku č 17 OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 - elektr podpisy prac.

Dodatek č 18 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K Dodatku č 18 OŘ č 14-2013 - Příloha podpisový vzor správce rozpočtu 1. LF.

Dodatek č 19 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č 20 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K Dodatku č 20 OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 elektr podpisy prac.

Dodatek č 21 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K Dodatku č 21 k OŘ č 14-2013 - Příloha č 5 elektr podpisy prac.

Dodatek č 22 k OŘ č 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č.23 k OŘ č.14-2013 - Titulní strana

Dodatek č.23 k OŘ č.14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Dodatek č. 24 k OŘ č.14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 24 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č. 25 k OŘ č.14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 25 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č. 26 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 26 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č. 27 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 27 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č. 28 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č.29 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 29 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č.30 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 30 k OŘ č. 14-2013 - Seznam zaměstnanců pokladny.

Dodatek č.31 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 31 k OŘ č. 14-2013 - Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č.32 k OŘ č.14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č.32 k OŘ č.14-2013-Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č.33 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č.33 k OŘ č.14-2013-Příloha č 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č.34 k OŘ č. 14-2013- Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č.35 k OŘ č. 14-2013- Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č.35 k OŘ č. 14-2013-Příloha č 5 elektr.podpisy prac.

Dodatek č. 36 k OŘ č. 14-2013- Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č. 36 k OŘ č. 14-2013- Příloha, seznam pokladen.

Dodatek č. 37 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 38 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 39 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 40 k OŘ č. 14-2013- Oběh účetních a neúčetních dokladů s podpisových vzorů.

K dodatku č. 40 k OŘ č. 14-2013- Příloha č. 5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č. 41 k OŘ č. 14-2013 Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

K dodatku č.41 k OŘ č. 14-2013-Příloha č.5 elektr. podpisy prac.

Dodatek č.42 k OŘ č.14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 43 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 44 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 45 k OŘ č. 14-2013-Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 46 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 47 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 48 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 49 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 50 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 51 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.

Dodatek č. 52 k OŘ č. 14-2013 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů.


Opatření ředitele č. 15/2013

upravující harmonogram a způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2013


Opatření ředitele č. 16/2013

určující počet vyblokovaných kapacit pro hodnocení žádostí na ubytování v akademickém roce 2013/2014 podaných v aplikaci REHOS


Opatření ředitele č. 17/2013

Organizační změna


Opatření ředitele č. 18/2013

Organizační změna


Opatření ředitele č. 19/2013

Organizacni zmena KaM


Opatření ředitele č. 20/2013

upravující provoz menz o vánočních prázdninách


Opatření ředitele č. 21/2013

Organizační schéma Kolejí a menz

Příloha č. 1

Dodatek č.1 - Organizační schéma KaM.

Dodatek č.2 - Organizační schéma KaM.

Dodatek č.3 - Organizační schéma KaM.

Příloha č.1 - Blokové schéma KaM.

ZRUŠENO nahrazeno novou přílohou k Dodatku č.4

Dodatek č. 4 - Organizační schéma KaM

Příloha č. 1 - Blokové organizační schéma KaM

ZRUŠENOOpatření ředitele č. 16/2023


Opatření ředitele č. 22/2013


Opatření ředitele č. 23/2013

OŘ č 23-2013- k roční účetní závěrce 2013


Opatření ředitele č. 24/2014

k roční účetní závěrce za rok 2013 pro finanční účtárnu Kolejí a menz


Dodatek č.24 k Opatření ředitele č.14/2013

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Elektronické schvalování


Dodatek č.25 k Opatření ředitele č.14/2013

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Elektronické schvalováníPoslední změna: 21. prosinec 2023 07:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám